AREÁLY - moje životní vize

Moje vize a spolu s ní můj životní záměr i cíl je vykupovat staré nefunkční průmyslové, zemědělské i sídelní objekty či areály a revitalizovat je na permakulturní krajinu s vysokou přirozenou schopností zadržovat a poskytovat vodu.

Tzn. takové objekty demolovat, stavební materiál recyklovat, půdu pod nimi sanovat a rozvinout permakulturní hospodaření. Podle místa revitalizovat tyto areály buďto na louky, pastviny, sady, arboreta … nebo třeba oddechové parky.

V každém případě s veřejným užitkem pro radost z přírody, odpočinek v přírodě, výnosy z darů přírody, včelaření, ekovýchovu, zaměstnanost, trvale udržitelný rozvoj. Prolnutí vztahu Země – Voda – Život – Hmyz – Člověk.

O čem to je

Staré nefunkční průmyslové objekty jsou všude. Úplně všude okolo nás.

Neslouží svému účelu, jen chátrají, hyzdí a kontaminují krajinu, ve které jsou. Ať venkovskou, nebo městskou. A zpravidla nejsou ani otevřené, tedy se v nich nemůže samovolně zahnízdit život skrze vegetaci, nenajde tam domov volně žijící zvěř.

Se zájmem sleduji, že nás to většinově moc netrápí. A že s námi dokonce ani umírající smrky, které nemají vodu a celoplošně nás opouští, nijak nepohnuly. Dál si prodáváme ornici pod nohama, dál na ní stavíme, dál se koupeme v pitné vodě, dál nic neřešíme, protože nás se to netýká. Ona se o to příroda nějak postará. Jojo.

Příroda si časem sama poradí i se všemi těmito objekty. Nepotřebuje nás k tomu. Poradí si dokonce i s kontaminací půdy a spodních vod, ke které dochází, když jsou tam někde nezabezpečené či rozlité oleje, barvy, hnojiva, chemikálie.

To ale my si bez vody anebo s kontaminovanou půdou a otrávenou vodou neporadíme. My dobrovolně přijímáme a vstřebáváme různé nerozpoznané jedy, kterými se postupně trávíme, ztrácíme zdraví, plodnost, včely. Trávíme sebe, plodiny a živočichy. A to já nechci.

Tak chci zkusit prospět alespoň takto. Konkrétními činy sama za sebe.

V měřítku své vlastní domácnosti a životního stylu se o to nějak snažím. Protože se vším je důležité začít od sebe. Také uklízm lesy. A píšu tu o tom články. Ale v tom, co ti tu prezentuji, jde o můj životní cíl. Směr, kterým chci jít. Sen, který si chci splnit.

Zaujalo tě to?
Chceš mi v tom pomoct? 💧🌈

Objednej si moji práci:

Z každé zakázky na svou práci ukládám určité procento příjmu na zvláštní účet, zřízený pouze pro účel „Areály“. Částky ukládám s poznámkou, kdo mi k naplnění mé vize svou objednávkou (zakázkou na práci) dopomohl. Procento uložené částky každý měsíc navyšuji, mám na to přesně stanovený plán, a tak se s každou zakázkou (například se zakázkou na práci pro tebe) těším z toho, že se k naplnění své vize malými krůčky stále víc přibližuji. Jupíííí 🙂 🙂 🙂

Staň se DONÁTOREM - DONÁTORKOU mých záměrů a vizí:

RADOST ZA RADOST
aneb Libovolná odměna za mou práci veřejného prospěchu, ze které i ty čerpáš svůj užitek

Odměnu, kterou se vůči mně v libovolné výši vyjádříš, převedu na konto, kde spořím na realizaci vize "Areály".

Živá Voda z Beskyd

Kup si naši divokou horskou vodu – podpoříš náš záměr ("aMájA") a spolu s ním naši vizi ("Areály").

Získáš fantastickou živou vodu z Beskyd – tu, kterou my sami pijeme … a taky čestný titul „donátor/ka“. A to se ti oplatí přeci, viď že jo? 🙂

Peníze použijeme na rozvoj aMáji.

Co jsem pro naplnění své vize dosud udělala - a dělám - Já ? 🌞🌿

🌊💗 Díky za tvou účast - díky za tvůj zájem 💗🌊