Přijetí života a smrti

2.222,00 

Osobní setkání s diagnostickou kesbou, při kterém Vám pomohu najít odpovědi a dojít smíru.

Služba je spojena s ubytováním v mém soukromém rodinném hotelu v Českém Švýcarsku, abychom měli dostatečný prostor pro práci. Ubytování je už zahrnuto v ceně. Využít jej můžete a nemusíte – záleží na Vás. Ode mě je to bonus pro Vás, pokud jste zdaleka, protože k tématu přijetí života a smíření smrti neposkytuji konzultace v online režimu.

Dostupné na objednávku

Popis

Tři možnosti, proč se “perete se životem”:

 

1.

Přijmout smrt (anebo život po smrti) zpravidla vědomě odmítají ti, kdo utrpěli silně traumatizující šok, který je ke smrti nějak otočil, a vytělesnil.

Nejčastěji je to ztráta dítěte, velmi náhlá ztráta velmi blízké osoby, mnohdy podpořená ještě i hádkou těsně před smrtí dotyčné/ho, přímá účast nebo přítomnost při smrti, těžká nehoda spojená se ztrátou vědomí, pocit viny ze zavinění, prokletí sebe sama – ale také série menších, leč opakovaných, nebo dokonce konstantních stresů, jako jsou dramatické rozchody, opakované ztráty zaměstnání, operace v úplné narkóze apod.

 

2.

Pak je zde ale také nevědomé nebo podvědomé odmítání života – vlivem zapomenuté, nevnímané, neuctěné, nesmířené smrti v rodu.

To se týká geneticky podmíněných (tedy po krvi děděných) traumat hluboké rodové historie. Sem patří nejčastěji ztráty skrze války, křivé procesy (ale také křivopřísežnictví), skrze různé akty fyzického a psychického násilí, útisku na majetku, vykořisťování, robotnictví, poddanství, křivdy na právech, koncentrační tábory, znásilňování, sousedské spory, neléčené nemoci, hromadné nehody (velká železniční neštěstí například) a populační úhyny (morové rány, kočovné nájezdy), traumatizující účast při smrti, které někdo nemohl zabránit apod.

Děděných traumat, která nám nabízí historie – a nosíme si je v genetické výbavě, je nepočítaně. Jenže: když jsme geneticky vybavení traumatem, tak to znamená, že nejdeme do života se zdravým základem, máme sklony k nemocem, předčasnému umírání atd.

 

3.

Do třetice si pojďme říct, že kvalitu života, jeho podvědomé odmítání a smrt nám může podsouvat také místo, kde žijeme, působíme a tvoříme.

To je ale vyšší geomantie, která v této fázi poznání nepatří nováčkům.

 

 

 

Jak se to projevuje:

 

ad 1.

“Žitím napůl”. Vytělesněním, únavou, nemocí.

Vytělesněný člověk je velmi (chronicky) unavený, žije v silných depresích a výkyvech nálad (nebo do nic pozvolna upadá), v pocitech marnosti, osamění, závislostech, lpění, fixaci na konkrétní lidi, věci či situace, každá nová myšlenka, jeho nový tvůrčí nápad rychle ztroskotá a namísto vzpruhy se dostavuje jen frustrující pocit další ztroskotání. Životem mu neproudí hojnost a prosperita atd. Vlivem výše zmíněného se cítí být spíš pozorovatelem než aktérem vlastního života, natož jeho činným tvůrcem. Aniž by si to uvědomoval … vším, co dělá a žije, se neustále ohlíží do smrti a po smrti. Uvíznul někde na pomezí. Jeho život není k žití.

 

ad 2.

“Nedostatečností”. Blokádou toků života, hojnosti, prosperity. Náchylností k nemocem ze strachu a k manipulaci.

Smrt je vyvrcholením Života a jako taková by měla být oslavována. Pokud není, nemůže být, je to problém, který naše společnost ještě i plošně prohlubuje iracionálním strachem ze smrti, jejím odmítáním, nebo dokonce popíráním. Stavíme se tak přirozeným tokům života do řečiště a vytváříme si v nich špunt. Jsme ucpaní smutkem, zlobou, bolestí, hořkostí, pocitem zmaru, zrady, ukřivdění – a kdo ví čím vším nechtěným. Že jsme nemocní, chudí, neúspěšní atd. vnímáme. Ale zpravidla netušíme, že naši vitalitu a hojnost blokuje nějaká nesmířená smrt (křivda) v linii naší rodové dědičnosti, která si skrze nás říká o pozornost a narovnání.

S převládajícími vlivy nesmířené smrti a strachu ze smrti samozřejmě nemůžeme dojít daleko. Ať jako lidstvo, nebo jako jedinci, pod tíhou takových vlivů chřadneme, neprosperujeme – a ve finále o to víc a s podstatně horšími následky umíráme. Strach ze smrti nás navíc dělá manipulovatelnými, jak jsme dokonale viděli za covidu.

Člověk ucpaný nesmířenou smrtí kolem sebe šíří paniku, manipulaci, nemoc – a zdárně ucpává široké okolí.

 

ad 3.

“Zmarem”. Plošně šířené nemoci, nedostatečná úrodnost polí, vybydlená města, opakující se nehody (ale také třeba loupežná přepadení a vraždy).

Typickým příkladem místa nezdravě zatíženého nesmířenou smrtí jsou, například:

Silnice ověnčené různými křížky “na paměť” dopravních nehod. Co se děje: nesmířená smrt se v místě zafixuje (kříž) a strhává na sebe pozornost, oběť si žádá oběti, nehoda se nabaluje na nehodu, tím se v místě začne kumulovat napětí, pak tam někdo za pár let udělá statistiku a vyvěsí ceduli “úsek častých dopravních nehod” … ale křížek dál stojí, zdoben upomínkovými předměty a denně zapalovanou svíčkou, namísto toho aby ho někdo statečně sundal, uvízlé napětí odvedl geomant, rodina došla smíru ve vlastním nitru a soukromí atd.

Pole, která nedostatečně plodí. Zpravidla pole bitevní. Otisk nesmířené smrti z krveprolití.

Vesnice a města, kde je zjevná bída a chudoba. Zpravidla křivdami, loupežemi a tahanicemi o hranice a příslušnost zužované pohraničí. Otisk nesmířené smrti z vykořenění.

Osady a usedlosti, kde lidé či zvířata umírají na společnou (stále jednu a tutéž) chorobu. Lesy a lesoparky, kde opakovaně dochází k přepadením a vraždám (zpravidla v čase výročí nějaké velké bojové události, která se v místě odehrála – viz park letohrádku Hvězda, například). Otisk nesmířené násilné / násilnické / smrti.

 

 

 

Co s tím:

No tak klíčem je samozřejmě vždycky poznání.

Protože když známe příčinu, můžeme účinně pracovat s jejím následkem.

Tím poznáním Vás ráda provedu.

Nabízím Vám konzultace s diagnostickou kresbou a supervizi po dobu plnění úkolů.

Opírat se při nich budu o vlastní jemnocit, techniky diagnostické kresby, channelingu, konstelací a naciťování, poznatky ze studií v odborných předmětech, dlouhodobou zkušenost, praxi – a především – vrozené, po kořenech děděné, dovednosti geomanta, naše pra- vědomí a přírodní moudrost.

 

 

V jakém rozsahu spolu můžeme pracovat:

 

ad 1.

Přijetí života – smíření smrti

režim: “Nováčci”

Tuto službu poskytuji pouze v osobní rovině. Zoči voči.
Nabízím Vám ji za cenu 2.222,- Kč.
Je spojena s ubytováním v mém soukromém rodinném hotelu v Českém Švýcarsku, abychom měli dostatečný prostor pro práci.
Objednat si ji můžete vložením této položky, o které si teď čtete text, do nákupního košíku (tlačítko nahoře).

Je to diagnostika pro človíčky nezkušené mou prací, které chci poznat osobně. Chci mít totiž možnost kvalitně reagovat na Vaši kondici, řeč těla, náznaky uvědomění nebo ne/pochopení, nabídnout totéž Vám, poskytnout Vám bezpečný prostor v absolutním klidu a soustředění, pracovat hned s tím, co objevíme. Protože je mi jasné, čím procházíte.

V ceně konzultace máte:

  • ubytování s polopenzí na jednolůžkovém pokoji v hotelu U Zeleného stromu v Janově nad Hřenskem (České Švýcarsko),
  • konzultaci s diagnostickou kresbou v potřebném rozsahu,
  • doporučené úkoly k řešení Vaší aktuální situace,
  • supervizi po dobu plnění úkolů (nejdéle však do tří týdnů od diagnostiky – protože pak už to flákáte, ztrácíme potenciál a to mě neba),
  • magii krajiny Českého Švýcarska, kde můžete s úkoly rovnou začít,
  • prostředí malé obce s někdejším charakterem vzdušných lázní,
  • soukromý tip na výlet po silových místech a krásách Českého Švýcarska či Beskyd (podle toho, s jakými tématy budeme pracovat).

V případě, že potřebujete doprovod, je samozřejmě možné ubytovat Vás podle dostupné hotelové kapacity i s doprovodem. To je jasné. Váš doprovod platí standartní cenu dle ceníku hotelových služeb. Ubytování samozřejmě nemusíte využít (je to bonus pro Vás), cena konzultace zůstává. O termínu konzultace (ubytování) se budeme společně domlouvat podle Vašich možností a dostupné kapacity hotelu. V případě, že ubytování nevyužijete, tak podle volné kapacity v poradničce. Na ubytování i termín v poradničce se vztahují stornopodmínky, které si můžete přečíst zde, a které stvrdíte objednáním.

Konzultace s ubytováním je takové síto – první stupneň k tomu, abych Vás přijala do programu koncepční práce. Přitom teda není rozhodující to, jestli se ubytujete. To je fakt jen bonus, který Vám nabízím. Rozhodující je, co uvidím, jak porozumíte naší společné práci a postavíte se k úkolům, které dostanete (nejen) na doma.

Při koncepční spolupráci už pak není problém přejít do online režimu, abyste měli konzultace dostupnější, rychlejší, méně náročné na peníze, čas, cestování.

 

 

ad 2.

Smír geneticky podmíněného (rodového) traumatu ze smrti

režim: “Nováčci”

Tuto službu poskytuji pouze v osobní rovině. Zoči voči.
Navazuje na úvodní setkání s tématem “Přijetí života a smrti” a nabízím Vám ji za cenu 1.111,- Kč.

Je spojena s ubytováním v mém soukromém rodinném hotelu v Českém Švýcarsku, abychom měli dostatečný prostor pro práci. To všechno už znáte z předchozího (prvního) setkání, kde jsme se domluvili na přesném postupu práce.

Co do rozsahu služeb platí vše jako v prvním případě, je jen o polovinu levnější. A to proto, že už jsme překonali první fázi poznání, víte už, o čem je má práce a jak bude vypadat naše spolupráce, můžeme ji naprosto konkrétně a účinně zacílit, nezdržovat se rozpaky z neznámého.

Podrobnosti zde.

 

 

ad 1. i 2.

Koncepční spolupráce, revizní diagnostika, průběžné konzultace, metodické vedení

režim “Pokročilí”

Toto je služba za symbolickou cenu pro všechny, kdo prošli sítem osobních setkání a tedy mě svým přístupem ke společné práci přesvědčili, že má smysl věnovat jim pozornost a čas. Poskytuji ji v osobním i online režimu, není tedy podmíněna ubytováním. Nabízím Vám ji za cenu 500,- Kč.

Podrobnosti zde.

 

 

ad 3.

Diagnostika patogenních zón a jiných vlivů místa, kde žijete, působíte a tvoříte

režim “Zkušení”

V tématu “Přijetí života, smíření smrti” přichází tato práce na pořad dne teprve poté, co jsme vyloučili nebo odstranili všechny Vaše osobní špunty z řečiště Vašeho života, Vy už proudíte – a zbylo nám k práci ucpané, unavené, zatížené místo, které se (jak jste už začali díky obrovskému osobnímu posunu vnímat), uzdravuje společně s Vámi a skrze Vás.

Absolvovat tuto práci dřív by nemělo smysl, protože byste uzdravené osvobozené místo zase znovu zanesli a zatížili vlastním – promiňte mi ten výraz – “brajglem”.Točili bychom se v kruhu. A na to nemám čas. A Vy taky ne.

Podrobnosti zde.

 

 

S Láskou a úctou

Baru-Aru, geomantka Beskyd

Další informace

Obchodní podmínky

Protože jsme spolu takto online v režimu obchodu, prostudujte si, prosím, obchodní podmínky. Formalita, leč nezbytná. Koupí mé služby (mého produktu) s nimi souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, nenakupujte – anebo mi o tom dejte včas vědět, ať se můžeme smluvit na jejich vhodném znění. Najdete je zde: https://www.baru-aru.cz/obchodni-podminky/. Přeji Vám šťastný nákup a těším se na spolupráci.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Přijetí života a smrti“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Mohlo by se Vám líbit…