Smíření Smrti

Akt smíření, poselství formou channelingu, diagnostiku přítomnosti energetických otisků nesmířené smrti ve Vaší blízkosti, asistovaný odchod, smír traumatu ze smrti, diagnostiku rodově či lokálně děděné zátěže z nesmířené smrti … to všechno spolu můžeme prožít a uzdravit v tématu Smrt, pokud máte podezření, že Vás nesmířená smrt nějak straší. Jak se to projevuje vyčtete níže v popisu.

Smírčí konzultaci nabízím i pozůstalým, které zaskočila náhlá smrt, nestihli se rozloučit, smířit s odcházejícím či jeho odchodem, a hledají k tomu cestu.

Tuto službu poskytuji pouze v osobní rovině. Zoči voči. Objednat si ji můžete přidáním některé z vybraných položek níže do košíku.

Osobní konzultace probíhají v Českém Švýcarsku (ve dnech středa-čtvrtek-pátek-sobota), v Praze (ve dnech pondělí-úterý), v případě nutné práce s místem a energetickými otisky smrti též u Vás (dle dostupných časových možností).

Absolutní přednost a prioritu mají akty smíru s nemocným na smrtelném lůžku, který už třeba zdánlivě ani nevnímá, Vy přitom cítíte, že zůstalo ještě něco nevyřčeno – a hledáte, co. Pokud máte pocit, že Vám v tom můžu prospět, určitě mi společně s objednávkou cesty za Vámi rovnou i volejte, ať nemáme prodlevu. Nebojím se osobní účasti v nemocnici, hospicu, LDNce, v případě již zesnulého též u katafalku apod.

Služba v žádném případě nenahrazuje ruku zákona či práci kněze. Pracuji se smrtí, nikoli s vinou. Mou rolí je tlumočit mezi světem živých a neživých. Přinést poznání o těch, kteří potřebují svět neživých svým vědomím pokojně opustit, však brání jim v tom nevědomost (limitované vnímání), bolest, smutek, strach, neúcta i zapomnění následníků a pozůstalých. Podrobnosti vyčtete níže.

Těším se na setkání 

Popis

 

Téma:

Že jsme nemocní, chudí, neúspěšní, nešťastní atd. vnímáme. Zpravidla ale netušíme, že naši vitalitu a hojnost blokuje nějaká nesmířená smrt (křivda) v našem rodu či místě. Křivda, která si skrze nás (skrze naše opakované problémy) říká o pozornost a narovnání. Ať jde o smrt v linii naší rodové dědičnosti, nebo v místě, kde žijeme, působíme, tvoříme – stojí za to ji uznat a smířit.

S převládajícími vlivy nesmířené smrti a strachu ze smrti samozřejmě nemůžeme dojít daleko. Ať jako lidstvo, nebo jako jedinci, pod tíhou takových vlivů chřadneme, neprosperujeme – a ve finále o to víc a s podstatně horšími následky umíráme. Strach ze smrti nás navíc dělá manipulovatelnými, jak jsme dokonale viděli za covidu.

Člověk ucpaný nesmířenou smrtí kolem sebe šíří paniku, manipulaci, nemoc – a zdárně ucpává široké okolí.
Místo ucpané nesmířenou smrtí chřadne, neprosperuje
, neplodí – jeho energetické otisky straší své obyvatele i okolí.
A o to já nestojím. Vy jo?

 

 

Jak se nesmířená (rodová či lokální) smrt projevuje – konkrétně třeba na Vás:

Nesmířená smrt v rodové historii (nebo v dědictví místa, kde žijete/působíte/tvoříte) se projevuje některým typem chronických (děděných) nemocí, blokádou toků života, hojnosti, prosperity. Náchylností k nemocem ze strachu a k manipulaci. “Nedostatečností”. Tedy: Jste chronicky nemocní a dědíte to po krvi, žijete v nedostatku (lásky, pozornosti, úspěchu, peněz, majetku), Váš život ovládá někdo jiný (partner/ka, banka, stát, církev, zaměstnavatel), opakují se Vám naprosto zásadní životní ztráty a propady … atd.

Nesmířený nebo náhlý odchod někoho Vám blízkého pak postihuje přímo Vás – bolestí na srdci, a tedy na duchu – a s Vámi Vaše další blízké. Šíříte emoci bolesti, smutku, poklesu na Duchu, upadáte do deprese, tedy jste ohroženi na životě, jeho kvalitě a prosperitě, a sami se toho stáváte hrozbou pro okolí.

Ani jedno asi taky nechcete.

 

 

Co s tím:

No tak klíčem je samozřejmě vždycky poznání – a na jeho základě kvalitní vnitřní (anebo vnější) smír

Tím poznáním Vás ráda provedu.

Protože když známe příčinu, můžeme účinně pracovat s jejím následkem – a předejít nechtěnému opakování pokřivené historie … jak už ode mě víte.

 

Nabízím Vám tedy konzultace s diagnostickou kresbou a supervizí nad plněním úkolů nezbytných k postupnému smíru (uzdravení se z nechtěných) rodových či lokálních zátěží.

Opírat se při tom budu o vlastní jemnocit, techniky diagnostické kresby, channelingu, konstelací a naciťování, poznatky ze studií v odborných předmětech, dlouhodobou zkušenost, praxi – a především – vrozené, po kořenech děděné, dovednosti geomanta, naše pra- vědomí a přírodní moudrost.

 

V ceně konzultace máte:

  • konzultaci s diagnostickou kresbou v potřebném rozsahu, v případě nutnosti channeling k tématu,
  • doporučené úkoly k řešení Vaší aktuální situace,
  • supervizi po dobu plnění úkolů (nejdéle však do tří týdnů od diagnostiky – protože pak už to flákáte, ztrácíme potenciál a to mě neba),

 

 

Co nás může čekat dál:

 

Koncepční spolupráce, revizní diagnostika, průběžné konzultace, metodické vedení

režim “Pokročilí”

Toto je služba za symbolickou cenu pro všechny, kdo prošli sítem osobních setkání a tedy mě svým přístupem ke společné práci přesvědčili, že má smysl věnovat jim pozornost a čas. Poskytuji ji v osobním i online režimu, není tedy podmíněna ubytováním. Nabízím Vám ji za cenu 500,- Kč.

Podrobnosti zde.

 

 

Diagnostika patogenních zón a jiných vlivů místa, kde žijete, působíte a tvoříte

režim “Zkušení”

V tématu “Přijetí života, smíření smrti” přichází tato práce na pořad dne teprve poté, co jsme vyloučili nebo odstranili všechny Vaše osobní špunty z řečiště Vašeho života, Vy už proudíte – a zbylo nám k práci ucpané, unavené, zatížené místo, které se (jak jste už začali díky obrovskému osobnímu posunu vnímat), uzdravuje společně s Vámi a skrze Vás.

Absolvovat tuto práci dřív by nemělo smysl, protože byste uzdravené osvobozené místo zase znovu zanesli a zatížili vlastním – promiňte mi ten výraz – “brajglem”.Točili bychom se v kruhu. A na to nemám čas. A Vy taky ne.

Podrobnosti zde.

 

 

S Láskou a úctou

Baru-Aru, geomantka Beskyd

Další informace

Obchodní podmínky

Protože jsme spolu takto online v režimu obchodu, prostudujte si, prosím, obchodní podmínky. Formalita, leč nezbytná. Koupí mé služby (mého produktu) s nimi souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, nenakupujte – anebo mi o tom dejte včas vědět, ať se můžeme smluvit na jejich vhodném znění. Najdete je zde: https://www.baru-aru.cz/obchodni-podminky/. Přeji Vám šťastný nákup a těším se na spolupráci.