Baru-Aru

Smíření zemského těla

Asistovaný odchod

Léčivé obrazy

Páááni, čísel se nám od minula urodilo požehnaně. Tak tedy … zde jsou k nim výklady andělských poselství. Jedná se o přepis z knihy “Andělská čísla” od Doree Virtue, s mými úpravami pro čtyřciferná čísla – tolik typická pro digitální hodiny, letopočty a jiné číselné záznamy.

Výklady vnímejte jen jako berličku pro to, co už stejně dávno víte nebo tušíte. Konejte v souladu rozumu a citu.

Barevně jsou odlišena čísla mnou dosud – za ty roky – nepublikovaná.

1 – 5 – 8 – 13 – 18 – 25 – 27 – 31 – 37 – 41 – 55 – 57 – 72 – 73 – 81 – 92 – 102113 – 131 – 141 – 158201 – 311 – 456645654755808843844 – 848 – 9241145 – 1177 – 1206 – 12081214 – 1311 – 1323 – 1331 – 1401 – 1548 – 1558 – 1934 – 1942 – 1978 – 2020 – 9244

1

Tohle je binární číslo; každé číslo je dělitelné jednou. Všichni jsme jedno, a tak jsme všichni spojeni myšlením. Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy.

5

Toto číslo souvisí se změnou, transformací, transmutací, alchymií. Něco ve tvém životě se mění, nebo začíná měnit k lepšímu.

8

Nyní k tobě přichází finanční hojnost.

13

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

18

Mysli pouze na hojnost a prosperitu, protože tvé myšlenky se v této době rychle uskutečňují a zhmotňují.

25

Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

27

Pokračuj s vírou ve své cestě. Jednáš správně, jen tak dál.

31

Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru.

37

Nanebevzatí mistři tě božským způsobem vedou po správné cesě. Obrať se na ně v meditaci i v modlitbách o radu, odpovědi a ujištění. Cesta, kterou sis vybral/a, se nanebevzatým mistrům líbí a chtějí ti pomoci.

Jak je pro mě typické, zeptala jsem se karet z balíčku “Nanebevzatí mistři” od Doreen Virtue o upřesnění, doplnění této informace – o které mistry se jedná a s čím konkrétně nám chtějí / mohou pomoci. Poselství zní:
Párvatí: Zmena k lepšímu.
Amaterasu: Přestaň skrývat své pocity.
Pallas Athena: Skoncuj s dramaty.

Poselství od Pallas Athena jsme tu měli už minule, u čísla 131. Tak mě napadlo vzít do rukou ještě i motivační karty mojí kamarádky, byznys koučky Adély Sen. U karet jsem měla zastrčený obrázek Sylvy Česlarové, který na mě vykoukl s poselstvím: “Radost je dar, který byl dán všem – a proto se radujme“. Pak jsem teprve vytáhla Adélinu kartu a poselství zní: Kreativita … uvolněte se tvorbou – buďte kreativní, zpívejte, foťte, malujte, háčkujte, tančete, lepte, skládejte, zkrátka dělejte cokoli z prosté radosti z toho, že tvoříte.

Z toho jsem tedy odvodila, že zbytečně dramatizujeme svojí cestu (k) radosti. A protože o čiré radosti z bytí je i poselství mého energetického obrazu k dnešnímu novoluní (13.01.2021), pak je jasné, jakým směrem se má v nejbližších dnech ubírat naše pozornost:

https://www.baru-aru.cz/produkt/01-13-novoluni-perletovy-drak/

41

Andělé říkají: “Sleduj své myšlenky a mysli pouze na lásku a úspěch. Takto bude v tvém životě pouze láska a úspěch.” Andělé jsou připraveni ti ve volbě pozitivních myšlenek pomoci, když je zavoláš o pomoc.

55

Připoutej se bezpečnostním pásem, když procházíš – nebo se chystáš projít – velkou životní změnou. Je čas opustit, co už nefunguje, a uzdravit nebo nahradit to něčím lepším.

57

Tato změna tě přivádí na tvou božskou cestu – důvěřuj, že se vše zlepšuje, i když ještě nevidíš výsledek.

72

Důvěřuj své cestě a pokračuj v ní. Tvůj optimismus je opodstatněný ! Kabalisté znají 72 Božích jmen, takže také toto číslo může potvrzovat a povznést tvé jasné spojení se Stvořitelem.

73

Nanebevzatí mistří říkají, že jsi na dobé cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

81

Soustřeď se pozitivně v myšlenkách na oblast prosperity a hojnosti. Měj i nadále důvěru a mír v srdci a věz, že Zdroj všeho je v tobě. Nyní se ocitáš v pozici, kdy se tvé myšlenky o penězích okamžitě projevují navenek.

92

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

102

Bůh a Univerzální moudrost povznášejí tvé myšlenky a pomáhají ti zachovat si v této situaci víru. Požádej Boha, ať ti pomůže uzdravit všechny pochybnosti.

113

Nanebevzatí mistři, zvláště pak bohyně, ti pomáhají udžovat myšlenky pozitivní a plné lásky. Obracej se na ně bez váhání, kdykoli budeš mít nějaké negativní myšlenky nebo když se dostaneš do nějaké nepříjemné situace.

V tomto případě se o slovo hlásí Bílá Tara a její poselství zní: Očista.

131

Nanebevzatí mistř, zvláště pak bohyně, jsou připraveni ti pomoci. Komunikují s tebou prostřednictvím myšlenek a nápadů.

Doplňující výklad viz minulá poselství:


141

Soustřeď se v myšlenkách a záměrech na spojení s anděly. Nemusíš se do tohoto procesu nutit, jenom se uvolni a dýchej.

Doplňující výklad viz minulá poselství:


158

Soustřeď se na pozitivní myšlenky a vytrvale si je v této době změny afirmuj. Věz, že Vesmír tě plně podporuje a že tato změna nakonec zvětší tvůj příliv hojnosti.

201

Dobře slyšíš své božské vedení. Věř si, zůstaň ve spojení se Zemí a toto vedení proměň ve skutky.

311

Nanebevzatí mistři ti pomáhají a naléhají, ať se soustředíš na tvorbu a zhmotňování na nejvyšší úrovni světla a lásky. Vyvaruj se závislého chování, neboť ti znemožňuje tvořit.

Doplňující výklad viz minulá poselství:


456

Andělé tleskají tomu, co jsi udělal/a pro to, aby se tvůj život zlepšil. Odevzdej andělům všechny starosti nebo obavy, protože ti chtějí pomoci.

Toto poselství ke mně přišlo skrze moje kravičky. Bytosti dokonalé jednoty a rovnováhy – zemité i vznešené zároveň. Poprosila jsem tedy jim podobně orientované anděly – anděly krystalů – skrze stejnojmenný karetní balíček od Doreen Virtue – o doplňující výklad a jejich poselství zní:

Apatit: Vývoj, ne dokonalost” … Neporovnávej se s ostatními. Ani se neodsuzujte. Namístot toho se soustřeďte na to, jak daleko jste došli a co všechno jste se naučili.
Azurit: Hluboké emocionální léčení … Vaše srdce je připraveno vyléčit se z předchozích zážitků a vy jste ochotni všnovat čas a energii terapeutické péči. … tedy moje vsuvka: Je vám doufám jasné, kam, kde, jak, ke komu, jo? 🙂 🙂 🙂

https://www.baru-aru.cz/produkt/konzultace-s-obrazy/

645

Otevři se změnám,, neboť ti přinášejí odpovědi na tvé modlitby. Andělé zkvalitňují tvůj život tak, že ti pomáhají zbavit se toho, co je nevyrovnané a nepotřebné.

A tady navážu – upoutám tvoji pozornost k energetickému obrazu minulého týdne (bo toto číslo je ještě z minulého týdne, konkrétně ze 6.1. odpoledne). Tím obrazem je Střevo. Jako stvořený k tomu zbavit se starého haraburdí života … chceš li:

https://www.baru-aru.cz/produkt/strevo/

654

Změny, které zvažuješ, a které se týkají tvého chování, návyků, nebo myšlenkových vzorců, andělé podporují.

Tady mě tentokrát sami andělé požádali doplnit motivací skrze Andělské karty Doreen Virtue:
Karet mi z balíčku vypadlo 12, a to v pořadí: DŮVĚRA – SNY – SVOBODA – HOJNOST – PARTNER DUŠE – POMOCNÍCI – INSPIRACE – NOVÉ ZAČÁTKY – OSLAVY – ANDĚL STRÁŽNÝ – ODEVZDÁNÍ – ROVNOVÁHA. Cokoli z toho tě chytlo za srdce, tomu dej ve svém životě zelenou. Můžeš třeba skrze mé obrazy. Ten, který s tebou nejvíc ladí, ten ti napoví cestu …

https://www.baru-aru.cz/kategorie-produktu/galerie-energetickych-obrazu-z-beskyd/


755

Proděláváš právě teď velké změny, které tě přivádějí na správnou cestu. Z těchto změn vzejde jenom dobré.

808

Postavil/a jsi Boha do středu svých myšlenek, pocitů a jednání, a tvá božská láska nyní zajišťuje, že tě podporuje všechno bohatství nebe i Země.

843

Andělé a nanebevzatí mistři ti pomáhají, aby se tvá prosperita projevila v realitě. Požádej je o pomoc a otevřeně přijímej jejich požehnání a zázraky.

844

Archandělé a andělé tě obklopují požehnáním a nekonečně uspokojují každou tvou potřebu.

848

Vzhledem k tomu, že žádáš anděly, aby ti pomáhali s tvými financemi, a jsi otevřen(a) přijímání jejich pomoci a vedení, je tvá prosperita zajištěna.

924

Andělé zahrnují tebe i tvůj božský životní úkol léčivou a podpůrnou energií. Věř si, věř ve své poslání a anděly. Důvěřuj, že všechno je v božském a dokonalém pořádku nyní i vždycky.

1145

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům. Vedou tě k bezodkladným změnám. Požádej anděly, aby ti pomohli najít odvahu a sílu je provést.

1177

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům. Jsi na dobré cestě. Drž se svých záměrů a stůj si za svým.

1206

Pozoruj své myšlenky a soustřeď se na své tužby, a nikoli na své strachy. Zachovej si víru a otevři se přijímání. Tvé materiální potřeby budou uspokojeny.

1208

Zůstaň naplněn/a vírou a pozitivními myšlenkami. Všechno pracuje ve tvůj nejvyšší prospěch, přichází k tobě finanční hojnost.

1214

Něco ve tvém životě se mění k lepšímu. Buď pozitivní, andělé ti pomohou se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, nápadů a afirmací.

1311

Udržuj si pozitivní postoj ke svému životu, věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům. Chceš-li, nanebevzatí mistři ti pomohou s jejich realizací.

1323

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) víru a pozitivní postoj. Jsou právě teď u tebe a můžeš je požádat o pomoc.

Konkrétně jsou to teď v tuto chvíli – a nabízí ti svou pomoc či povzbuzení v těchto tématech:
Saint Germain: Použij svá kouzla
Melchisedek: Duchovní zákon přitažlivosti
Hina: Svoboda
Panna Marie: Pečuj o sebe
Serapis Bey: Udělej to!
Ježíš: Otevři své srdce lásce
Pavel Benátský: Umělecký projev
Maitreya: Síla radosti
Manjushri: Naslouchej
Král Šalamoun: Priority
Mojžíš: Vezmi situaci do svých rukou
Mahachohan Ragoczy: Učitel

1331

Nanebevzatí mistři ti pomáhají přesunout své myšlenky na posilující rovinu lásky a míru. Odevzdej jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit.

O slovo se hlásí – je tu pro tebe – a svou pomoc ti nabízí v tématu například:
Pavel Benátský: Umělecký projev


1401

Bůh a andělé ti pomáhají udržovat si pozitivní myšlenky a záměry. Odevzdej jim všechny obavy a negativitu, zaměř se na lásku. Věnuj nějaký čas klidnému rozjímání a meditaci a obracej se na nebe o radu.

Doplňující výklad viz minulá poselství:

1548

“Andělé hojnosti” jsou s tebou. Věz, že je tu nekonečná hojnost a že nedostatek je pouhou iluzí. Proto změň a povznes své myšlenky. Využij pozitivní afirmace či modlitby.

1558

Tvá finanční situace se mění k lepšímu. Proto změň a povznes své myšlenky. Obrať se na “anděly hojnosti” o pomoc, podporu a vedení ohledně financí a poté postupuj podle jejich rad v moudrém používání peněz a řešení dluhů.

1934

Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou – i pro ně. Mluv s nimi a naslouchej jejich odpovědím.

K tomu jsem požádala skrze karty o doplnění a vylosovala jsem pro nás:
z balíčku “Nanebevzatí mistři”:
PárvatíZměna k lepšímu
z balíčku “Léčivé karty archanděla Rafaela” … Meditace

1942

Soustřeď se na to, abys pomáhal/a sobě i druhým vést zdravější a klidnější život. V tom je nyní tvé božské životní poslání. Jestliže potřebuješ, popros anděle, aby zvýšili úroveň tvé víry v sebe sama – a v toto božské načasování.

1978

Soustřeď se na to, abys pomáhal(a) sobě a druhým vést zdravější a klidnější život. O svém božském životním poslání smýšlej pozitivně a optimisticky. Jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. Jak jsi zasel/a, tak sklidíš.

2020

Věř. Přestože ještě nevidíš výsledky svých modliteb a činů, věř. Přinesou ti úžasné plody.

9244

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání. Máš kolem sebe spoustu (i pozemských) andělů. Požádej je, aby ti pomohli s čímkoli, co ti na cestě k naplnění tvého poslání přinese mír.


… s odkazem na poslední číselnou kombinaci … Mně přinese mír tvá odměna z užitku, který jsem ti teď právě svou prací přinesla. Protože i v této práci je mé božské poslání, které ale nehodnotí bůh – zhodnotí ho lidé. Můžeš-li a chceš-li, budu ráda, když mé úsilí zhodnotíš (proměníš v užitnou hodnotu) i ty 🙂 V tomto článku je má osobní investice lehce přes tři hodiny pozemského času.

https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis