Baru-Aru

Jsem BaRu-Aru, geomantka z Beskyd.
Zemitě jemná žena se smyslem pro celek.

Obracíte se na mě, jste-li dlouhodobě nemocní a chcete svůj stav změnit.

Co Vám nabízím:

INFORMACE. POHLED NA VAŠI NEMOC JINÝMA OČIMA.

Klíčovým nástrojem mé práce je

DIAGNOSTIKA PŘÍČINY nemoci zemského těla

TECHNIKOU AUTOMATICKÉ KRESBY

Uplatňuji celostní diagnostický přístup
k lidskému tělu, zemskému poli i Vašim zvířecím průvodcům.

Mé služby

Pro nováčky

a slabé prosperity

technikou AUTOMATICKÉ KRESBY


Jestli jste CHRONICKY NEMOCNÍ, nebo v základních oblastech života jakkoli jinak NEPROSPERUJETE, můžeme se spolu mýma očima podívat PROČ.

Vrátím Vás do zlomových momentů Vašeho života, obrátím Vaši pozornost k rodové dědičnosti a vlivu rodových traumat, ke vztahům, ke kvalitě bydlení. Zaměřím se na Vašeho koně a psa.

Poradím Vám, co se zjištěnými informacemi. Dostanete úkoly a omezený čas k jejich řešení.

Službu nabízím pouze v režimu osobního setkání.

Pro zkušené

průběžná konzultace k úkolům


Služba za symbolickou cenu pro všechny, kdo prošli sítem tří osobních setkání a opravdu účinně se posouvají ke zdraví. Nečekají abrakadabra, ale informace.

Služba pro ty, kdo pochopili, že pomoct si mohou hlavně sami - svou upřímností a ochotou něco změnit, kontaktují mě podle smluvené koncepce, nebo čistě příležitostně pro vhled z nové perspektivy, dbají mých doporučení, plní si úkoly, a postupně se zotavují. Protože chtějí.

Úlitba pro přátele.

Službu nabízím v osobním i online režimu.

Pro pokročilé

a jiných vlivů místa, kde žijete, působíte a tvoříte


Načtu pro Vás patogenní zóny – tedy přirozené i získané zátěže a kvality místa, kde žijete, působíte a tvoříte. Zkreslím Vám je do stavebních plánů nebo snímků z katastrální mapy. A poradím Vám, co s nimi.

Aby se Vám ve Vašem místě dobře pracovalo a žilo.

Obzvláště ráda se zaměřuji na zemědělskou půdu a její výnosy, na hospodářské usedlosti a statky. Je v tom téma rod, krev, plodnost, hojnost, bohatství, život, úroda, voda, kořeny. A to mě ba.

---

V širších souvislostech se touto svou prací orientuji na územní celky a OBCE, kde se dům od domu opakuje (a dědí) stejná NEMOC, na historická BOJIŠTĚ, místa opakovaných auto/NEHOD, bratrovražd a krveprolití, na zchudlé a CHÁTRAJÍCÍ domy, obce pohraniční, ZANIKLÉ anebo obyvatelstvem VYKOŘENĚNÉ.

Službu nabízím v osobním i online režimu, a pouze zkušeným.

Ptáte se mě na překlad slova geomantka.

Geomantka = strážkyně Země.
Zemská žena.

Léčitelka zemského těla, vody a kořenů.

Mou kvalitou je diagnostika.

Neumím abrakadabra, zázraky, spásu, uzdravení bez Vaší vědomé spolupráce, posílání energie na dálku, nevědomé léčení, ezo- cosi.

Čtu z barev a zvuků Vašeho těla. Z Vašeho hlasu.
Pracuji s informacemi za Vaší plně aktivní a vědomé účasti.

Přicházíte pro INFORMACE o Vámi neviděných (nevnímaných) pra-příčinách Vaší tělesné nemoci.
Odcházíte s NÁVODEM KE SMÍRU zpěněné krve. S přesným návodem ke koncepční práci.

Koncepčně provázím tématy maximálně první až čtvrté čakry – od sebeuvědomění k sebepřijetí skrze tělo.
Jestli chcete a potřebujete něco víc (či míň), ráda Vám načtu souvislosti, coby diagnostička mám velké zkušenosti, ale doporučím Vám jinou cestu. Bližší Vaší nátuře či povaze tématu.

Příčiny své nemoci i její řešení často znáte (víte), jen přehlížíte (nedbáte), protože nevěříte vlastní intuici. Neslyšíte své tělo. To spolu změníme.

Nevěřím na Boha, nepokrevní minulé životy, spásu Všehomíra,
neuznávám fatalismus, odevzdání (se) vyšší moci a “ono se to”.

Vyšším principem je pro mě Život.

Nemoc těla je mýma očima záležitostí dědičnosti traumat, buněčné paměti (paměti vody), sebe-vědomí a svědomí. A s tím vším se dá něco dělat.

Klíčová slova naší spolupráce:

° Tělo ° Mysl ° Oduševnělost ° Epi/genetika °

Přírodní vědy

Léčivá síla, magie a moc Přírody

Země ♥ Život na Zemi

O tom a v tom je moje víra, moudrost, vědění i ochota pomáhat.

Moje služba v žádném případě nenahrazuje Vaši vůli, odpovědnost – a odbornou lékařskou konzultaci. Naopak. Je jejím pomocným doplňkem. Chcete-li.

V éteru od roku 2016:

Andělská pošta


Písmo rozloučení, přijetí a smíření smrti. Channeling.

Asistovaný odchod v čase naplnění.

Práce s posmrtnými traumaty a energetickými otisky smrti.

Prapůvodní geomantie. Smíření Země.

V éteru od roku 2022:

Lexikon zdraví


Galerie biorezonátorů - léčivých energetických obrazů.

Přes 400 živých děl, která harmonizují, zdobí soukromé i veřejné prostory, vyzývají ke smíru.

Hravá projektivně diagnostická záležitost pro nenásilný hlubinný exkurz do vzorců kolektivního podvědomí.

Léčivé obrazy

Potkáváme se ...

Jsem geomantka s dědičným titulem

Geomantie je řemeslo, které se dědí po krvi, a s místní příslušností. Jako každé jiné. V mojí léčitelské praxi se tedy mísí osobní poznatky s dědictvím po předcích. Vědomosti s vrozenými předpoklady. Intuice s magií přírody. Objevit a dostat tohle všechno do souladu mi trvalo přes třicet let.

Titul “geomantka z Beskyd” mi náleží podle kořenů a má stejný význam, jako třeba “notář v Děčíně”.

Praxi geomantky vykonávám veřejně (tedy jako živnost s veřejným prospěchem a přesahem) od roku 2016.

Baví mě perspektivní samostatní lidi, kterým mohu účinně prospět. A prospívám tím, že kouknu a vidím – co vidím, to namaluji, kresbu Vám přečtu – a doporučím řešení. Co s tím uděláte, je samozřejmě na Vás.

Můj přístup zní:
Když něco chci, musím konat, ne spoléhat.

Tak jestli chcete – konejme.

MOJE DALŠÍ (spolu)PODNIKY A RADOSTI:

v Českém Švýcarsku, kde jsem se narodila:

Hotel U Zeleného stromu

  • v Janově nad Hřenskem, v Českém Švýcarsku
  • středisko pro relax v lůně Matky Přírody
  • malý venkovský hotel zaměřený na mé klienty, nadšené turisty, pohodové dospěláky a jejich soběstačnou mládež
  • se srdcem, duchem a rukama mojí rodiny a našich zaměstanců
  • ani ne tak hyper super hogo fogo miura nóbl, jako s dobrým plzeňským, klasickou českou kuchyní, neotřelým humorem, vlastním íčkem, základnou KČT, obstojnou WiFinou a naší dobrou místní znalostí.

Chalupa Mája

  • Dům, ve kterém jsem vyrostla a také v něm až do přelomu let 2015/2016 žila ... než jsem natrvalo odešla do Beskyd.
  • Chalupa je to obrovská a zažila mnohé radostné okamžiky. Pronajímáme ji pro rodinné rekreace, aby se zachoval a rozvíjel její ráz i účel.
  • Nachází se na okraji lesů v osadě 5-ti chalup zvané Bušeranda. Plnohodnotně oplocená. Bazén.
  • Rezervace řeší a služby poskytuje hotel U Zeleného stromu.

Streamerská roubenka Bušeranda

❤

Těším se na setkání a spolupráci

S láskou a úctou

Baru-Aru

spontánně kdysi zkráceno mým mužem ze jmen Barbora Aurora ta, která slyší a tlumočí zvuky barev polární záře (zemské aury)

jménem Duše jsem *Amarelis, aMájA
příjmením po rodičích Vechová

Geomantka z Beskyd – pod Pravčickou zrozená

IČ: 04751841