Baru-Aru

Je tu středa a s ní pravidelná dávka andělských čísel 🙂
Kéž Vám přinesou porozumění, radost, užitek.

V uplynulém týdnu jsme si společně napsali o čísla:

2 – 4 – 11 – 12 – 13 – 14 – 22 – 25 – 33 – 34 – 4043 – 44 – 76 – 333 – 440 – 668 – 726 – 1144 – 1212 – 1234 – 1313.

Zde tedy jsou jejich významy ve výkladu andělských čísel od Doreen Virtue – s mými úpravami pro čtyřciferná čísla. Ta totiž často vídáme třeba na hodinách, SPZ-kách, jako PIN apod.

Barevně odlišená jsou nová, ostatní už jsme tu někdy měli.

Takže Vám přeji radostné počtení – a nezapomeňte: všeho s mírou. Je to “jen” berlička … 😉


2

Měj víru a odvahu. Tvé modlitby se zhmotňují, i když to ještě není vidět.

4

Andělé jsou s tebou. Obrať se na ně s prosbou o pomoc, radu i pocit lásky a bezpečí.

11 … opakovaně

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvoje modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

12 … opakovaně

Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

13

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.

14 … opakovaně

Andělé ti pomáhají se zhmotňováním tvých pozitivních myšlenek, afirmací a vizualizací.

22

Tvé hluboké přesvědčení se projevuje zázraky a skvělými novými příležitostmi. Zachovej si víru!

25

Věř, že se tvůj život mění k lepšímu. Ty a tví blízcí jste během těchto změn v bezpečí a pod ochranou.

33

Kolem tebe je mnoho nanebevzatých mistrů, kteří ti všestranně pomáhají. Přišli ti pomoci s tvým posláním a jako odpověď na tvé modlitby. Nalaď se teď na ně a zeptej se jich, na cokoli chceš.

34 … opakovaně

Nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou. Mluv s nimi často o svých pocitech a myšlenkách a naslouchej jejich odpovědím, které k tobě přijdou v podobě opakovaných myšlenek, znamení a vnitřních signálů.

40

Bůh a andělé chtějí, abys věděl/a, že jsou s tebou a že vedou každý tvůk krok. Přijmi jejich milující ruce a otevři se jejich pomoci.

43

Andělé a nanebevzatí mistři jsou s tebou, podporují tě a milují.Mluv s nimi v duchu o svých nadějích, snech nebo obavách a žádej je o pomoc. Objeví se vždy, když je zavoláš.

44

Obklopuje tě mnoho andělů. Své anděly požádej, aby ti pomohli s čímkoli, co přinese mír tobě i tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci. Jen je požádej, aby ji napravili. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě (prostřednictvím andělů) vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

76

Jsi na dobré cestě a tvé materiální potřeby jsou naplněny nyní i v budoucnu. Odevzdej jakékoli pozemské starosti Duchu a otevři se přijímání.

333

Splynul/a jsi s nanebevzatými mistry a oni s tebou pracují ve dne v noci – na mnoha úrovních. Milují tě, provází tě a ochraňují ve všech směrech.

440 … opakovaně

Bůh a andělé tě hluboce milují. Jsou s tebou a pomáhají ti nyní i vždycky. Obracej se na ně s žádostí o pomoc a uzdravení.

668

Nastává ti úžasný nový čas, kdy je o všechny tvé finanční potřeby postaráno, a to díky Boží lásce, a nikoli kvůli obavám z nedostatku. Soustřeď se i nadále na Ducha, pravý Zdroj tvé hojnosti.

726

Tvé skutky víry tě přivedly na správnou cestu, takže všechny tvé modlitby jsou vyslyšeny.

1144

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám, nápadům a setkáním. Obklopuje tě teď mnoho andělů, jejichž prostřednictvím tě božská moudrost vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

1212

= zdvojený význam čísla 12. Prostě si intenzivně říká o tvoji pozornost a víru:

Věř, že k tobě promlouvá Duch prostřednictvím opakujících se myšlenek, nápadů a vhledů, které tě vedou ke zlepšení něčeho ve tvém životě nebo životě druhých. Nechej se vést na cestě pozitivními afirmacemi.

1234

Věř, že nanebevzatí mistři a andělé jsou tady s tebou – vedou tě prostřednictvím opakovaných myšlenek, znamení, vnitřních signálů, nápadů a vhledů ke zlepšení něčeho ve tvém životě. Věnuj jim nyní zvýšenou pozornost – máš šanci chytit novou příležitost a úspěšně ji rozvinout hned ze startu.

1313

= zdvojený význam čísla 13. Prostě si intenzivně říká o tvoji pozornost a víru:

Nanebevzatí mistři tě žádají, aby sis udržel(a) pozitivní postoj a odevzdal(a) jim všechny obavy nebo pochybnosti, tak aby je mohli uzdravit a proměnit. Toto číslo rovněž znamená posvátné ženství, protože v roce je třináct lunárních cyklů.


S láskou a úctou

BaRu-Aru

https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/