Baru-Aru

Jsem BaRu-Aru, geomantka z Beskyd.
Zemitě jemná žena se smyslem pro celek.

Obracíte se na mě, jste-li dlouhodobě nemocní a chcete svůj stav změnit.

Co Vám nabízím:

INFORMACE. POHLED NA VAŠI NEMOC JINÝMA OČIMA.

Klíčovým nástrojem mé práce je

DIAGNOSTIKA PŘÍČINY nemoci zemského těla

TECHNIKOU AUTOMATICKÉ KRESBY

Uplatňuji celostní diagnostický přístup
k lidskému tělu, zemskému poli i Vašim zvířecím průvodcům.

Mé služby

Pro nováčky

a slabé prosperity

technikou AUTOMATICKÉ KRESBY


Jestli jste CHRONICKY NEMOCNÍ, nebo v základních oblastech života jakkoli jinak NEPROSPERUJETE, můžeme se spolu mýma očima podívat PROČ.

Vrátím Vás do zlomových momentů Vašeho života, obrátím Vaši pozornost k rodové dědičnosti a vlivu rodových traumat, ke vztahům, ke kvalitě bydlení. Zaměřím se na Vašeho koně a psa.

Poradím Vám, co se zjištěnými informacemi. Dostanete úkoly a omezený čas k jejich řešení.

Službu nabízím pouze v režimu osobního setkání.

Pro zkušené

průběžná konzultace k úkolům


Služba za symbolickou cenu pro všechny, kdo prošli sítem tří osobních setkání a opravdu účinně se posouvají ke zdraví. Nečekají abrakadabra, ale informace.

Služba pro ty, kdo pochopili, že pomoct si mohou hlavně sami - svou upřímností a ochotou něco změnit, kontaktují mě podle smluvené koncepce, nebo čistě příležitostně pro vhled z nové perspektivy, dbají mých doporučení, plní si úkoly, a postupně se zotavují. Protože chtějí.

Úlitba pro přátele.

Službu nabízím v osobním i online režimu.

Pro pokročilé

a jiných vlivů místa, kde žijete, působíte a tvoříte


Načtu pro Vás patogenní zóny – tedy přirozené i získané zátěže a kvality místa, kde žijete, působíte a tvoříte. Zkreslím Vám je do stavebních plánů nebo snímků z katastrální mapy. A poradím Vám, co s nimi.

Aby se Vám ve Vašem místě dobře pracovalo a žilo.

Obzvláště ráda se zaměřuji na zemědělskou půdu a její výnosy, na hospodářské usedlosti a statky. Je v tom téma rod, krev, plodnost, hojnost, bohatství, život, úroda, voda, kořeny. A to mě ba.

---

V širších souvislostech se touto svou prací orientuji na územní celky a OBCE, kde se dům od domu opakuje (a dědí) stejná NEMOC, na historická BOJIŠTĚ, místa opakovaných auto/NEHOD, bratrovražd a krveprolití, na zchudlé a CHÁTRAJÍCÍ domy, obce pohraniční, ZANIKLÉ anebo obyvatelstvem VYKOŘENĚNÉ.

Službu nabízím v osobním i online režimu, a pouze zkušeným.

Jsem GEOMANTKA. Zemská žena.

Nečekejte – a nechtějte po mně
abrakadabra
, zázraky, spásu, uzdravení bez práce, posílání energie na dálku, nevědomé léčení, ezo- cosi, hádání z karet, duchařinu. Respektuji lidi, co to umí a dělají, ale já mezi ně patřím. 

Pracuji s nemocemi těla, koncepčně provázím tématy maximálně první až čtvrté čakry (od sebeuvědomění k sebepřijetí na úrovni zemské, tělesné). Jestli chcete a potřebujete něco víc, načtu Vám souvislosti, ale odešlu Vás jinam.

Geomantka = strážkyně Země.

Léčitelka zemského těla, vody a kořenů.

Ke mně si jdete pro INFORMACE o skrytých pra-příčinách Vaší tělesné nemoci - a bonusově odejdete s NÁVODEM KE SMÍRU zpěněné krve. S přesným návodem ke koncepční práci.

Nevěřím na Boha, nepokrevní minulé životy, spásu Všehomíra,
neuznávám fatalismus, odevzdání (se) vyšší moci a “ono se to”.

Nemoc těla je mýma očima záležitostí dědičnosti traumat, buněčné paměti (paměti vody), sebe-vědomí a svědomí. A s tím vším se dá něco dělat.

Klíčová slova naší spolupráce:

° Tělo ° Mysl ° Oduševnělost ° Epi/genetika °

Přírodní vědy

Léčivá síla, magie a moc Přírody

Země ♥ Život na Zemi

O tom a v tom je moje víra, moudrost, vědění i ochota pomáhat.

P.S.: Moje služba v žádném případě nenahrazuje Vaši vůli, odpovědnost – a odbornou lékařskou konzultaci. Naopak. Je jejím pomocným doplňkem. Chcete-li.

V éteru od roku 2016:

Andělská pošta


Písmo rozloučení, přijetí a smíření smrti. Channeling.

Asistovaný odchod v čase naplnění.

Práce s posmrtnými traumaty a energetickými otisky smrti.

Prapůvodní geomantie. Smíření Země.

V éteru od roku 2022:

Lexikon zdraví


Galerie biorezonátorů - léčivých energetických obrazů.

Přes 400 živých děl, která harmonizují, zdobí soukromé i veřejné prostory, vyzývají ke smíru.

Hravá projektivně diagnostická záležitost pro nenásilný hlubinný exkurz do vzorců kolektivního podvědomí.

Léčivé obrazy

Potkáváme se ...

Jsem geomantka s dědičným titulem

Geomantie je řemeslo, které se dědí po krvi, a s místní příslušností. Jako každé jiné. V mojí léčitelské praxi se tedy mísí osobní poznatky s dědictvím po předcích. Vědomosti s vrozenými předpoklady. Intuice s magií přírody. Objevit a dostat tohle všechno do souladu mi trvalo přes třicet let.

Titul “geomantka z Beskyd” mi náleží podle kořenů a má stejný význam, jako třeba “notář v Děčíně”.

Praxi geomantky vykonávám veřejně (tedy jako živnost s veřejným prospěchem a přesahem) od roku 2016.

Baví mě perspektivní samostatní lidi, kterým mohu účinně prospět. A prospívám tím, že kouknu a vidím – co vidím, to namaluji, kresbu Vám přečtu – a doporučím řešení. Co s tím uděláte, je samozřejmě na Vás.

Můj přístup zní:
Když něco chci, musím konat, ne spoléhat.

Tak jestli chcete – konejme.

MOJE DALŠÍ (spolu)PODNIKY A RADOSTI:

v Českém Švýcarsku, kde jsem se narodila:

Hotel U Zeleného stromu

  • v Janově nad Hřenskem, v Českém Švýcarsku
  • středisko pro relax v lůně Matky Přírody
  • malý venkovský hotel zaměřený na mé klienty, nadšené turisty, pohodové dospěláky a jejich soběstačnou mládež
  • se srdcem, duchem a rukama mojí rodiny a našich zaměstanců
  • ani ne tak hyper super hogo fogo miura nóbl, jako s dobrým plzeňským, klasickou českou kuchyní, neotřelým humorem, vlastním íčkem, základnou KČT, obstojnou WiFinou a naší dobrou místní znalostí.

Chalupa Mája

  • Dům, ve kterém jsem vyrostla a také v něm až do přelomu let 2015/2016 žila ... než jsem natrvalo odešla do Beskyd.
  • Chalupa je to obrovská a zažila mnohé radostné okamžiky. Pronajímáme ji pro rodinné rekreace, aby se zachoval a rozvíjel její ráz i účel.
  • Nachází se na okraji lesů v osadě 5-ti chalup zvané Bušeranda. Plnohodnotně oplocená. Bazén.
  • Rezervace řeší a služby poskytuje hotel U Zeleného stromu.

Streamerská roubenka Bušeranda

❤

Těším se na setkání a spolupráci

S láskou a úctou

Baru-Aru

spontánně kdysi zkráceno mým mužem ze jmen Barbora Aurora ta, která tlumočí zvuky barev polární záře, zemské aury

jménem Duše jsem *Amarelis, aMájA
příjmením po rodičích Vechová

Geomantka z Beskyd – pod Pravčickou zrozená

IČ: 04751841