Baru-Aru

Jejda, to to letí – zase týden fuč, neboli středa a s ní andělská čísla ve vzduchu 🙂

Za uplynulý týden se nám urodilo:

21 – 26 – 39 – 57 – 62– 75 – 92 – 93 – 101121 – 222

Tak jdeme na to 😉

Barevně odlišená čísla máme v seznamu poprvé, ostatní už jsem tu někdy publikovala.

Jedná se o přepis poselství z knihy “Andělská čísla” od Doreen Virtue, s mými doplňujícími výklady.

Kéž ti tento text a s ním i má práce přinese užitek.


21 opakovaně

Věř a zůstaň pozitivní! Nejvíce ti teď pomohou tvé afirmace.

Pozitivní proto, že k nám podle andělských karet přichází dostatek v oblastech: péče o tělo, hravost, děti, požehnání, sebepřijetí, síla, okouzlení, zázraky, znamení. Každému, co jeho jest. A každému pode toho, co pro své pozitivum udělá 😉

26

Věř, že všechny tvé pozemské potřeby se naplňují, nyní i v budoucnu. Odevzdej všechny své materiální starosti Duchu a řiď se božským vedením, které tě pobízí k jednání.

39

Nanebevzatí mistři říkají: “Chop se práce, služebníku Světla!” Tvého poslání je velice třeba a oni si přejí ti na tvé cestě pomáhat. Neváhej a věnuj se vykonání důležitých úkolů, jež souvisí s tvým životním posláním.

K tomu se jmenovitě hlásí o doprovodné slovo tito mistři se vzkazy:
Paramahansa Yogananda: Rozhodni se pro klid.
Ježíš: Otevři své srdce Lásce.
Párvátí: Změna k lepšímu.
Serapis Bey: Udělej to.
Quan Yin: Nech to být.
Merlin: Léčení energií.
Lugh: Vytrvalost.
Lakšmí: Příliv blahobytu.
Kéž víš, co dělat 😉 Hlavně s mírou a rozumem, v odpovědném souladu hlavy a srdce.

57

Tato změna tě přivádí na tvou božskou cestu – důvěřuj, že se vše zlepšuje, i když ještě nevidíš výsledek

62

Měj víru v tento svět. Věř, že lidé jsou ve své podstatě dobří, i když se někdy jeví jinak. Buď si jist/a, že Vesmír tě podporuje materiálně nyní i vždycky.

75

Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!

92

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

93

Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť, když se týká tvého božského životního poslání.

101

Soustřeď své myšlenky na Boha. Buď tvořivá(ý) jako Stvořitel. Věz, že když se svými myšlenkami zabýváš mírem, napomáháš tak nebeským plánům.

121

Zachovej si víru a zůstaň pozitivní, protože tvé myšlenky, pocity a názory se mění ve skutečnost. Mysli pouze na to, co si přeješ, a odevzdej každou starost Duchu, aby ji uzdravil a proměnil.

222

Věř, že vše bude v pořádku. Nedělej si zbytečné starosti, neboť tato situace se sama vyřeší k dobru všech zúčastněných.

… a to je krásná tečka na závěr.


Takže: mějme se rádi, buďme radostní, veselí a optimističtí – protože je dobře na světě.

S láskou

BaRu-Aru *Amarelis
geomantka z Beskyd


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/embed/#?secret=IdsCHRByQJ