Baru-Aru

Smíření zemského těla

Asistovaný odchod

Léčivé obrazy

V týdnu od 13.1. doteď se nám ve společných kuloárech urodila tato čísla:

9 – 11 – 28 – 37 – 44 – 59 – 73 – 75 – 78 – 82 – 92 – 93 – 94 – 95 – 115 – 123 – 125 – 132 – 153 – 351 – 531 – 744 – 753 – 754 – 837 – 844 – 939 – 942 – 944 – 1111 – 1424 – 9115

Číselné kombinace 9115 a 44944 ke mně dokonce přišly jako početní příklad, který připravovala klientka dětem – a omylem je odklepla mi 🙂

Poselství čísel vnímejte jen jako berličku, při jejich využití pro život používejte vlastní rozum a naslouchejte rytmu svého srdce.

Poselství jsem přepsala z knihy “Andělská čísla” od Doreen Virtue a obohatila vlastními úpravami pro čtyřciferné kombinace.

Na konci měsíce udělám opět rekapitulaci úplně všech čísel – mnou dosud publikovaných. Prosincovou rekapitulaci najdeš ZDE.

Barevně rozlišená jsou čísla zcela nová, ostatní už jsme tu někdy měli.

Kéž Vám má práce přinese radost a užitek. Tak jako mně 🙂 🙂 🙂

https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/

9

Tvůj vožský smysl života v sobě zahrnuje službu prostřednictvím tvých přirozených nadání, vášní a zájmů.

11

Věnuj pozornost opakovaným myšlenkám a nápadům, protože jsou odpovědí na tvoje modlitby. Toto číslo rovněž znamená velice tvořivou osobu, která se musí vyvarovat závislého chování.

28

Měj víru v hojnost vesmíru. Když ve své víře nadále vytrváš, prosperita se hmatatelně projeví ve tvém životě.

37

Nanebevzatí mistři tě božským způsobem vedou po správné cesě. Obrať se na ně v meditaci i v modlitbách o radu, odpovědi a ujištění. Cesta, kterou sis vybral/a, se nanebevzatým mistrům líbí a chtějí ti pomoci.

Doplňující výklad viz minulá poselství:

44

Obklopuje tě mnoho andělů. Své anděly požádej, aby ti pomohli s čímkoli, co přinese mír tobě i tvým blízkým. Neříkej andělům, jak napravit situaci. Jen je požádej, aby ji napravili. Božská nekonečná moudrost Stvořitele tě (prostřednictvím andělů) vede ke skvělému a důmyslnému řešení.

59

Tvůj život se začíná stabilizovat a vyjasňuje se ti představa o tvé životní cestě. Přijmi ji plně bez odkladů a pusť se po ní, protože je teď velice vhodná doba pro tebe i tvé poslání.

73

Nanebevzatí mistří říkají, že jsi na dobé cestě, a pomáhají ti na ní při každém kroku. Požádej je o každou další pomoc, kterou můžeš potřebovat.

75

Tato změna vede k lepšímu. Rozhodl(a) ses správně, i když teď ještě možná nevíš, jak to dopadne. Pokračuj bez obav dál!

78

Jsi na dobré cestě a směřuješ k všestranné hojnosti a prosperitě. Jak jsi zasel/a, tak sklidíš. Nasloucháš svému vnitřnímu hlasu a vynakládáš tímto směrem svou energii a úsilí. Nyní se těšíš z odměn, které ti plynou z tvého správného jednání.

82

Věř, že máš vždy dost peněz na uspokojení svých materiálních potřeb. Ty jsou naplňovány zázračným a tvořivým způsobem, takže se zbav starostí, “jak” je uspokojit.

92

Věř v sebe a své schopnosti naplnit své božské životní poslání.

93 – tento týden opakovaně

Nanebevzatí mistři jsou zde, aby ti pomáhali s tvým projektem, zvlášť, když se týká tvého božského životního poslání.

94

Andělé tě žádají, aby ses i nadále soustředil/a na přinášení více lásky a světla do svého světa prostřednictvím svého poslání.

95

Změny, které zažíváš nebo o nichž uvažuješ, jsou prospěšné pro tvé božské poslání v životě.

115

Tvé mocné záměry tě provedou i tímto obdobím přechodu. V této době změn zůstaň pozitivní a soustředěný(á) na to, co chceš.

123

Zjednoduš si svůj život. Zbav se všeho, co ti ubírá energii, čas nebo finance – zvláště pak všeho, co tě odvádí od tvého životního poslání. Nanebevzatí mistři ti s tímto zjednodušením pomáhají.

Tak jsem vytáhla karty – a konkrétní poselství nanebevzatých mistrů k tématu zní:
Panna Marie: Pečuj o sebe
El Morya: Očisti a ochraňuj svou energii
Osiris: Otec, manžel, bratr, syn
Archanděl Rafael: Modlitba uzdravuje, odpuštění léčí.

125

Zůstaň pozitivní a optimistický ohledně změn, které zažíváš anebo o kterých uvažuješ. Tvá víra ti pomůže, aby přechod proběhl harmonicky.

132

Nanebevzatí mistři, bohyně a posvátná ženská energie povznášejí tvé vědomí na rovinu dokonalé víry a pozitivního myšlení. Obracej se na ně často, pomohou ti udržet si duchovní spojení s tvým vyšším já.

Doprovodné vzkazy:
Mahachohan Ragoczy: Učitel
Mojížš: Vezmi situaci do svých rukou

153

Nanebevatí mistři tě tlačí ke změnám, o nichž uvažuješ. Toto mocné a posvátné číslo také znamená spojení se svatou Trojicí, Matkou, bohyní, Marií Magdalenou a odpuštěním.

Doprovodný vzkaz:
Archanděl Michael: Dokážeš to!

351

Nanebevzatí mistři ti pomáhají změnit názory a myšlenky tak, aby byly pozitivnější a optimističtější. Jsou tvým zdrojem síly v době, kdy přetváříš svůj vnitřní svět k lepšímu.

Doprovodné vzkazy:
Epona: Křišťály
Hilarion: Zdraví a léčení
Thovt: Piš

531

Nanebevzatí mistři ti pomáhají změnit myšlenky směrem k pozitivnějšímu náhledu, jenž tvůj život úžasným a zázračným způsobem změní.

Doprovodné vzkazy:
Melchisedek: duchovní zákon přitažlivosti
Kršna: Najdi požehnání v současné situaci
Avalókitéšvara: Podívej se na věc očima druhého

744 – opakovaně

Andělé a archandělé ti gratulují k tomu, že kráčíš po své božské cestě. Jsou zde, aby ti pomohli, kdykoli je potřebuješ.

753

Podnikáš vhodné změny vedoucí ke zlepšení tvého života. Nanebevzatí mistři ti celou cestu pomáhají.

754

Archandělé podporují tvou cestu a žádají tě, ať jsi i nadále otevřen/a přicházejícím změnám a proměnám. Všechno se obrací k lepšímu.

837

Správně jsi slyšel/a vedení nanebevzatých mistrů a řídíš se jím. Postarají se o peníze i informace, které po cestě potřebuješ.

844

Archandělé a andělé tě obklopují požehnáním a nekonečně uspokojují každou tvou potřebu.

939 – opakovaně

K tvému božskému životnímu úkolu patří i nanebevzatí mistři. Drží se v pozadí a pomáhají ti na cestě. Možná jsi povolán(a) vyučovat i o nich.

942

Tvá hluboká víra ve schopnost andělů vést a podporovat tvůj božský životní úkol ti otevírá dveře nových příležitostí. Věř!

944 – opakovaně

Na tvůj krásný a důležitý životní úkol dohlížejí a plně jej podporují andělé a archandělé.

1111

Otevřela se ti energetická brána, a tvé myšlenky se velmi rychle zhmotňují. Všichni jsme jedno a všichni jsme myšlenkami propojeni. Proto své myšlenky pečlivě vol a pozoruj a dbej, aby byly jen v souladu s tvými přáními. Nevěnuj vůbec žádnou energii myšlenkám na své obavy a strachy, abys společné informační pole udržel/a průchozí, čisté a láskyplné.

1424

Andělé jsou s tebou, aby ti pomohli zhmotnit tvé pozitivní myšlenky, záměry, afirmace a vizualizace, najít odvahu, zachovat si víru … věř ve své anděly a jejich schopnost i touhu ti pomáhat.

9115

Zmeň a povznes své myšlenky o svém životním poslání. Máš dostatečné schopnosti i sílu pomáhat druhým k uzdravení.


S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis

https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/