Baru-Aru

Obraz “Slavníkovci” (vidíš v hlavičce) jsem poprvé uveřejnila přes FB dne 19.10.2019. Společně s pozvánkou na tématickou konstelaci, která se uskuteční dne 17.11.2019.

Proč ale takovému nejasnému tématu našich dějin věnuji tolik pozornosti? A proč tě chci motivovat k účasti na smíření tématu?

Odpověď je jednoduchá.

Jde totiž o moc, majetek a peníze.

Schválně mi přes SMSku, viber, whatsapp, messenger nebo do komentáře na FB napiš, co ti teď – u této věty proběhlo hlavou. Ale fakt jako. Udělej to. Jsem zvědavá. Bude to pro mě hodně inspirativní exkurs do našeho podvědomí.

MOC – MAJETEK – PENÍZE – BOHATSTVÍ … to jsou totiž slova, kterých se BOJÍME, přátelé. A je mi víc než jasné, že dobré půlce z vás proběhlo hlavou něco jako úlek, strach z mojí hamižnosti. A to je v pohodě, nestyď se za to. Já se za to taky nestydím. Něco podobného se mi tou hlavou taky prohnalo. Tak dokonale jsme zblblí, ustrašení, neschopní přijímat a rozvíjet ekonomickou stránku našeho života.

Slavníkovci – dědičné téma naší moci

Já se určitě nechci pouštět do polemiky o faktech či mýtech této historické události (vyvraždění Slavníkovců). Suma sumárum toho vím asi tolik, kolik jsme si jen tak mezi řádky řekli na základní škole při dějepisu. Hlavou teda tolik vím. Srdce toho ví daleko víc. V energetickém poli sebe sama toho mám nad hlavu. A emocemi i na těle to se mnou cvičí obrovsky – kdykoli se na cokoli k symbolice Slavníkovců podívám. A jakože symbolika spojená s tímto rodem a jeho vyvražděním ke mně promlouvá celý tento rok. A teď konečně vygradovala i obrazem, ze kterého jsem vyčetla přesně to, co zde píšu. Moc, majetek, peníze. To je oč tu běží.

Rod proti rodu, rodina proti rodině, soused proti sousedu, Praha versus Brno, Havířov versus Karviná a podobné nenápadné konflikty či půtky … to vše si sebou neseme jako dědictví strachu o moc, majetek, peníze. A čím víc k tomu pronikám, tím jistější si jsem, že to v našich končinách pramení odsud. Od tématu “Přemyslovci versus Slavníkovci”. A prosím pěkně, nemusíte mě někdo chytat za slovo a vysvětlovat mi, že historicky sčítám jablka a hrušky, protože se v případě Slavníkovců bavíme o Kolínu a Poděbradech. Ne ne. Bavíme se o emočním podtextu z prožitku této události, která nutně musela mít dopad na desítky, stovky, možná tisíce “poddaných”, příbuzných, přátel i odpůrců jediného rodu.

Ztracená moc = nesvobodné chování = nešťastné vztahy naší doby

Pojďme to změnit a žít ve zdraví, lásce, míru a hojnosti

Chopme se příležitosti usmířit staré křivdy, i když jim hlavou nerozumíme

Tak jako v případě holokaustu a jakýchkoli jiných genocid, ve kterých jsou vždycky nějaké oběti, vždycky nějací pozůstalí, vždycky ztráty a traumata, která se promítnou do následných životů pozůstalých a skrze ně do dalších generací jejich potomků, tedy do nás … i vyvráždění Slavníkovců muselo přinést traumatické prožitky velké skupině našich předků.

No a původní prožitky našich předků rodí geneticky podmíněné vzorce. Geneticky podmíněné vzorce rodí chování podmíněné strachem, tedy nesvobodou. Z nesvobodného chování vznikají závislosti. Ze závislostí nešťastné vztahy. A z nešťastných vztahů nemocná společnost. A to všechno jsme. A to všechno žijeme. Ne-mocná společnost v komplikovaných vztazích, založených na rodových bolestech … jak můžeme vidět skoro v každé společné diagnostice či konstelaci.

Slavníkovce jako téma tedy určitě nemůžeme opomenout. Respektive – neměli bychom, chceme-li v sobě usmířit téma moci.

  • Chceme-li v sobě vyrovnat téma odevzdávání vlastní moci a tedy šíření nemoci za žití ve zdraví.
  • Chceme-li vyměnit život v neustálém nedostatku za život ve stálé hojnosti.

Jaké následky si neseme … například?

Investujeme do cizího, protože ztráta je nám přirozená

Díky obrazu jsem v mnohém pochopila sebe samu i celkem obecně vžité vzorce chování většinové společnosti.

  • Pochopila jsem, proč neumím budovat a rozvíjet vlastní záměry, ale dokonale přispívám k tomu, aby na mých energiích, z mé práce, z mých peněz, z mojí pozornosti rozvíjeli své záměry druzí (stát, zaměstnavatel, přátelé, rodinní příslušníci, příslušníci rodu).
  • Pochopila jsem, proč nejsem schopna svým úsilím, svou vlastní péčí a vytrvalostí jakkoli vygenerovat či dlouhodobě generovat zisk, zatímco ztráta skrze zásahy vnější moci mi jde dokonale (daně, pokuty, zákonem nařízené platby, pojištění).
  • Pochopila jsem, proč se neodvážím investovat do svého, zatímco investovat do cizího mi přijde normální (skrze bankovnictví, ale také třeba skrze charitu atd.).
  • Pochopila jsem spoustu dalšího.
  • A také to, že nepřímým, ale zcela jasně nástupnickým tématem Slavníkovců je pro nás i Velká hospodářská krize let 1929 – 1939, rovněž období velikých ztrát, ať už na majetcích, moci, či na životech. Proto i tomuto tématu věnuji ve své energetické práci pozornost.

Je nás víc, kdo vnímají důležitost usmíření kritických témat našich dějin?

K vymalování obrazu mě inspiroval pohled na stejnojmenný smírčí kříž z dílny truhlářského mistra Bartoně … “Slavníkovci”. A kříž byl dělaný na zakázku.

Očividně tedy nejsem sama, kdo v tomto období cítí sílící tlak tématu … a spolu s ním i prožitých a nikdy neusmířených křivd.

Očividně nejsem sama, kdo chápe souvislosti a zrcadlení věcí minulých do věcí přítomných. A neuděláme-li něco my teď, tak i do věcí budoucích. A na to už není čas.

V jakých energiích dokončíme svoji epochu a otevřeme tu novou?

S letošním zimním slunovratem se totiž uzavírá jeden velký epochální cyklus, na který naváže nový velký epochální cyklus. Nikdo mi to neřekl, nikde jsem to nečetla. Ale cítím to tak ze svých obrazů slunečního kalendáře. Jsme ve středu ležaté osmičky. A jen na nás teď je, s jakými energiemi se bude kreslit její pravotočivý oblouk.

Já za sebe určitě udělám všechno proto, aby to ode mě byly energie lásky, harmonie, smíření, soucitu, tolerance, míru a hojnosti.

A ty?

Přidáš se?

Jestli jo, tak můžeš hned.

Tématické konstelace budou 17.11.2019

Bude-li to jen trochu možné, ráda nás 17.11.2019 provedu tématickými konstelacemi, a to k oběma zde zmíněným tématům:

  • Slavníkovci
  • Velká hospodářská krize.

A co to přinese? To společně uvidíme 🙂 Já věřím, že přinejmenším klid a mír do duše. A to mi přijde krásné.

Co, kdy, kde, jak, za kolik?

Tématické konstelace: Slavníkovci, Velká hospodářská krize … podle času, elánu či chuti můžeme otevřít i soukromá témata účastníků.

Místo konání: Zámeček na Čeladné, Čeladná 371 (Beskydy)

Kapacita: 8 osob

Kurzovné: 250,- Kč.

Čas: Začneme v 9:00 společnou snídaní na Zámečku (150,- Kč), pracovat budeme od 10:00. Společná snídaně se mi osvědčila ke sladění energií skupiny, vypovídání se, vydechnutí po tvojí cestě atd., abychom od 10:00 pracovali už soustředěně a nerušeně. Skončíme podle potřeby (každý za sebe), setkání rozpustíme nejdéle v 19:00.

Ubytování možné na Zámečku, stravování v zámecké Stodole, obojí si každý řeší a hradí sám. Kontakt zde: Zámeček na Čeladné.

Rezervace účasti na konstelacích: tlf 736 249 045, nejdéle do 15.11.2019, prosím 🙂

Děkuji za spolupráci, těším se 🙂

S láskou a úctou

BaRu-Aru *Amarelis