Baru-Aru

Vlasy. Palčivé téma nejedné / nejednoho z nás. Proto jsem se také pustila do konstelací. A zjištění pro mě byla hodně překvapivá. Co třeba nám může kondice vlasů prozradit? Čtěte.

Ve čtvrtek 16.1.2020 proběhla u mě na Čeladné další ze série tématických konstelací, tentokráte k tématu VLASY. Dostalo se mi příležitosti provést tímto tématem příromné účastníky/účastnice – a sebe samu obohatit o další střípek do mozaiky sebe/poznání.

Díky andílci moji za tuto krásnou přiležitost a zkušenost 🙂

Jakkoli osobním a velmi citlivým tématem pro mě vlasy jsou, nikdy jsem jim sama u sebe nevěnovala pozornost tohoto typu. Vždycky jsem tak nějak cítila, že jsou pro mě vlasy indikátorem nějaké mé kondice a vnitřního nastavení. A to se mi také díky čtvrtečnímu konstelačnímu vhledu potvrdilo. Ujasnila jsem si v rámci omezených možností dvou konstelací, že kondice vlasů vypovídá o rovnováze mužského a ženského principu v nás.

Obecné poznatky k tématu Vlasy

Co mě u obou konstealcí zaujalo je, že vlasy mají přímou příčinnou souvislost se žaludkem. Dvě konstelace, dva žaludky. Z hlediska energetiky jde o oblast třetí čakry – sebehodnoty, mužského principu.

Dále mě zaujalo, že ztráta vlasů je o upozadění mužského principu. Člověk by to čekal naopak. Dvě konstelace, dvakrát potlačený, nebo spíš opomíjený, nepřijímaný, ze strachu odmítaný mužský princip, nebo přebujelý ženský princip.

Dalším zobecnitelným jevem je svědění vlasů a vlasové pokožky – projev stresu ze ztráty svobody.

Jaká skupina, taková zjištění ?

Všechno poznání se samozřejmě určitě odvíjí od složení a principielního nastavení členů pracovní skupinky. Jinak nastavená skupinka by možná dospěla k jiným závěrům. Ale nám to vyšlo takto. A já mám to potěšení vás s našimi závěry seznámit – pro inspiraci či obohacení. Jestli si z toho vezmete něco pro sebe a třeba i půjdete cestou potvrzení či vyvrácení našich tezí, je čistě na vás 🙂 My jsme jako skupinka pracovali pro sebe a rádi pro inspiraci své závěry sdílíme.

Konstelace první:

Ztráta vlasů – ztráta vnitřní svobody

Lucka: silné kudrnaté havraní vlasy, které ani nečeše. Nejde to. Láme na nich hřebeny. Nikdy je nenosí rozpuštěné, protože se v takovém okamžiku stává středem pozornosti, a to nechce. Vlasy se jí už před časem začaly ztrácet, na vrchu hlavy se jí tvoří lysiny, které maskuje pevnějším stažením vlasů do culíku.

V tomto prvním případě se nám konstelací promlelo několik témat. Všechny byly o vztahu divoká (kmenová) žena – vlivný muž, potřeba ženu zkrotit – ženin strach ze ztráty volnosti, touha získat či zobchodovat trofej – strach propadnout lákavé nabídce a ztratit sebe samu.

Bylo jasné, že se v tématu Vlasy pohybujeme v klíčových momentech dějin – někde v počátcích naší kultury, jak ji známe ze starých pověstí českých a také v období řádění inkvizice.

Co nám Lucčiny konstelace odhalily – krok za krokem:

1) svědění vlasové pokožky jako důsledek spoutaných vlasů (spoutané svobody)

Lucka vstoupila do konstelace se sepnutými vlasy a bylo hodně zajímavé sledovat nesouhlasné reakce účastníků (hráčů) v její konstelaci. Nevole mít sepnuté vlasy se projevovala svěděním vlasů (hráč s rolí “vlasy” se neustále ošíval a drbal). Svědění vyvolávalo potřebu se vlasů pořád nějak dotýkat – pročesávat je, prohrabávat, nadzvedávat, vzdušnit, pohazovat jimi. Tento neklid a nadbytečnou pozornost vlasy nemohly vystát a snažily se z konstelace odejít (vypadnout ze hry – tedy i z hlavy). Rozhodli jsme se proto vlasy rozepnout a sledovat, jaký bude vývoj. Co to se stavem vlasů (hráče v roli vlasů) udělá.

2) silné vlasy jako odznak čarodějnictví

S rozpuštěnými vlasy se představitel vlasů přestal ošívat a drbat. Nastala vlna úžasu z nádhery svobodných vlasů, ale také vlna zděšení a následné agrese. Čarodějnice. V buněčné paměti nás všech zakódováno, že přesně podle takových vlasů se pozná čarodějnice. Pro Lucku tedy dosud zcela oprávněná, doslova živá, geneticky podmíněná potřeba vlasy skrývat, spínat, svazovat … aby něco neprozradily a nebyly záminkou či důkazem pro odsouzení ženy k upálení. Překvapilo nás, jak hluboce jsou v nás všech čarodějnické procesy dodnes zakořeněny. Stejně jako strach přijmout fakt, že taková síla tu mezi námi prostě je.

3) padající vlasy jako důsledek strachu

Husté silné havraní vlasy se následkem spojitosti s čarodějnictvím staly odmítaným, možná až zapovězeným odznakem Lucčina ženství. A stoprocentně nejen jejího. Skrze svůj strach se jich dobrovolně vzdaly samy jejich nositelky. Ženy. Mě nevyjímaje. Koneckonců, já si následný děj odžila letos “in natura”.

No. Kdykoli se vlasy do konstelace přiblížily (kdykoliv se k nám přiblížil jejich představitel), začaly Lucce žaludeční problémy. Kdykoliv se vlasy vzdálily, žaludeční problémy ustaly. Jinými slovy: vlasy na hlavě = nervozita, strach, napětí. Vlasy vypadané = klid.

Aby měla Lucka klid a netrpěla žaludeční nervózou, odmítané vlasy se rozhodly z jejího pole ustoupit. Začaly pozvolna v tichosti mizet. Tedy v praxi reálného života vypadávat.

Oblast žaludku je oblastí třetí čakry. Oblastí sebehodnoty. Oblastí mužského principu. A protože se skrze žaludeční problémy (a problémy orgánů dutiny břišní obecně) somatizuje emoční blokáda v tématech otec, muž, vnitřní muž, mužský princip, mužská rodová linie, vztah k hodnotám, které tvoří muži, sebehodnota a tak dále, bylo jasné, že za příčinou padajících vlasů byl v prožitcích hluboké Lucčiny minulosti muž. Respektive strach z muže. Obecně. Strach z jakéhokoliv muže. Protože muž = inkvizitor.

V tomto okamžiku jsme si tedy museli pojmenovat skutečné důvody na pozadí čarodějnických procesů. Odmítané zraněné muže, potřebu zraněného ega porobit a ukázat dominanci, potřebu mocnářů porobit vlivné muže skrze jejich ženy a oslabit tak jejich moc, smyšlené majetkové exekuce za účelem oslabení samostatosti a síly jednotlivých panství s následkem centralizace moci atd.

Teprve, když jsme začali nahlížet na téma čarodějnictví touto optikou, optikou počátečního odmítnutí, celá vlna agrese, strachu a napětí, kterou Lucčiny rozpuštěné vlasy vyvolaly, ustala … a pustila nás hlouběji do minulosti.

4) rozpuštěné vlasy jako odznak volnosti a síly

Lucčiny rozpuštěné vlasy a spolu s nimi i trochu jiné – přirozeně sebevědomé a divoké držení těla, se ve vztahu k mužům ukázaly být ve druhé vlně konstelace červeným hadrem na býka. Dávaly totiž na odiv jakousi nezkrotnost, divokost, sílu, vzdorovitost – a následkem toho také touhu a potřebu muže si takovou divoženu podrobit, zkrotit. A to za všech okolností, všemi dostupnými prostředky – ideálně tedy skrze vlasy. Skrze onen rudý hadr, který tomu zavdával příčinu i možnosti. Muže ovládalo při pohledu na rozpuštěné bohaté vlasy tak silné pnutí, tak silné živočišno, tak silná agrese z okázalého odmítání, že měl potřebu si ženu před sebou podrobit, i kdyby jí je měl ty vlasy nožem uřezat. Mazec.
To všechno ale ve skutečnosti jenom proto, že se žena muži za celou dobu jeho zájmu nepodívala do tváře. Prostě ho nechtěla a nevěděla, co s tím. Chtěla své vlasy (svoji svobodu), které se v jeho blízkosti raději vytrácely, stavěly se ženě do zad, kryly se před mužem. Žena se tak ocitla ve středu – mezi mužem a svými vlasy. Když chtěla mít vlasy, musela se otočit zády k muži. Když chtěla mít muže, musela se otočit zády k vlasům. Nechtěla ztratí ani jedno, ale vlasy byly její, muž cizí, tak chtěla vlasy a k muži se otáčela zády, což ho popouzelo a vedlo k agresi. Žena byla bezradná. Jak se zachovat, co udělat?

5) zplihlé vlasy – zaprodaná žena

Bezradná žena se otočila čelem k muži a v tu chvíli ustalo všechno napětí. Protože on v jejích očích poprvé za celou dobu mohl uvidět bezradnost a strach. Strach z jeho agrese, strach ze ztráty vlasů, bezradnost v situaci volby, před kterou ji postavil. Uvědomil si, že strach je přesně to něco, co v jejích očích vidět nechce. Protože vystrašená žena vůbec není tou ženou, za kterou ji považoval a která ho svou divokostí rajcovala a odmítáním podněcovala k činu. Agrese v tu chvíli ustala, vystřídána potřebou tu zjihlou bezradnou hromádku rozpaků ochraňovat.

Z pozice ochránce jí vysvětlil, proč se o ni zajímá, co ho na ní přitahuje a proč by byl rád, aby svou přítomností ozdobila jeho dům. Otevřená férová a velice lákavá nabídka vyměnit z jeho pohledu “nuzné” podmínky divokého života v lese za teplo krbu v jeho hradišti. Čistě obchodní nabídka, kde zbožím byla ona. K ozdobě a reprezentaci jeho domu, k demonstraci jeho vlivu a síly.

Ženu ovládal strach, a tak divoké bujné vlasy začaly pod tíhou takové nabídky okamžitě svědit a plihnout. Žena hledala, která volba je pro ni menší zlo. Prožívala strach nepřijmout jeho nabídku, protože bude agresivní, a zároveň strach, že když jeho nabídku přijme, ztratí své vlasy – kontakt se svými kořeny, se svoji divokostí, se silou přírody, ze které vzešla a ve které si ji muž ulovil.

Ve své něze a bezradnosti se mu nakonec s tímto strachem svěřila a následovalo něco zajímavého. Muž v tu chvíli ustoupil ze svých obchodních nároků a nabídl jí jen pevné rámě, silnou hruď a trpělivost. Cítil v morku kostí, že jedině tehdy mu bude jeho žena ozdobou a naplní se jeho záměry, když si bude jistá svojí vnitřní silou, která je spojena s divokostí, nespoutaností a kořeny.

Ukázal jí skrze “rozházené figuranty” v místnosti obraz, který vidí – rozsypanou ustrašenou ženu, která se vzdala svých vlasů a spolu s nimi i své divokosti, jenom proto, že se bála obhájit – a nechala si tedy napříč historií vzít – svou vnitřní sílu a moc. Vysvětlil jí, že takovou ženu nemůže pojmout za ozdobu svého panství, protože je to právě její síla a moc, nespoutanost a divokost, přiznaná bujnými divokými vlasy, která ho reprezentuje a dává hostům i nepřátelům jeho domu pocítit, jak velikou osobní sílu a moc má při takové ženě právě on. Nabídl jí tedy čas a pevné rámě, aby mohla sebe samu posbírat a stát se v jeho přítomnosti – pod jeho ochranou – zase celistvou. Tou divoženou, kterou si vybral a rozhodl pojmout za svou.

6) přijetí mužského principu – návrat vlasů do hry

Teprve v tomto okamžiku, kdy žena s vděčností a pokorou přijala mužovu nabídku a muž se skrze své rámě stal přirozeným opěrným bodem jejího světa, přistoupily zpátky do hry vlasy.

Jestli v tomto okamžiku muž v konstelaci reprezentoval stále ještě muže vnějšího … anebo pak už Lucčina muže vnitřního (její osobní vnitřní sílu a moc) … to není kdovíjak podstatné. Podstatné je, že u Lucky nastala úleva, smíření se s bohatou kšticí havraních vlasů a touha ukázat své osvobozené vlasy (svou vnitřní nespoutanost a svobodu) také svému vlastními muži doma.

Jaké shledání muže se ženou to v takové chvíli mohlo být, to už nechme své fantazii…

Konstelace druhá: Ztracené vlasy, bujný plnovous – maskovaný strach dospět v muže?

Toto byla také velmi inspirativní a silná konstelace. Máte se na co těšit. Text k ní najdete zde:http://andelskaposta.cz/vlasy-co-se-skryva-za-jejich-vypadavanim-a-ridnutim-pribeh-2/embed/#?secret=BottryFmPH

S láskou a úctou pro radost a inspiraci sepsala BaRu-Aru *Amarelis

P.S. Obraz, který provází celý tento text, nese téma Vlasy. Je to vysokofrekvenční energetický obraz, tak jako všechny obrazy, které maluji. Jeho úkolem je pracovat pro tebe – ladit tě v tématu Vlasy na frekvence sebepřijetí, sebelásky, otevřít ti cestu k procesu uzdravení. Je to obraz harmonizační, léčivý. Originál je trvale vystaven v protorách Hotelu U Zeleného stromu v Janově nad Hřenskem, zájemci ho ráda dám k dispozici. Jeho poselství, verše, cenu a počet konzultací, které zahrnuje, se dozvíš v prodejní galerii mého nového webíku BaRu-Aru.cz – klikni: https://www.baru-aru.cz/produkt/baru-aru-ap-obrazy-vlasy/embed/#?secret=LQs02w1J4bNo a jestliže tě text obohatil, máš příležitost obohatit i ty mě. Budu ráda 🙂


https://www.baru-aru.cz/produkt/radost-za-radost-aneb-libovolna-odmena-za-mou-vseobecnou-praci-ze-ktere-i-ty-cerpas-svuj-uzitek/embed/#?secret=JQrZZxGmKJ