Baru-Aru

Tišící obraz BaRu-Aru pro autisty a jejich blízké.

Originál obrazu je v soukromém vlastnictví, ale nabízím ti samostatné konzultace s diagnostickou kresbou k tématu.

Témata, kterými obraz provází

  • autismus
  • hluk, přehlcení smyslů
  • ticho, klid, vnitřní mír

https://andelskaposta.cz/produkt/autistum/
VERŠE K OBRAZU SI PŘEČTEŠ: https://www.baru-aru.cz/produkt/autistum/