Baru-Aru

Harmonizační obraz BaRu-Aru, pro všechny, kdo touží po uzdravení pohledu na vztah dítěte s matkou a matky s dítětem. Zdůrazňuje význam prenatálního období pro budoucí vývoj dospělce.

Témata, kterými obraz provází:

  • Vztah Matka – Dítě a Dítě – Matka
  • Prenatální období
  • Početí a Počátek
  • Marnost
  • Strach
  • Bolest
  • Naděje

Proč obrazu Marnost dělohy – Zima duše věnovat pozornost a co se ti skrze něj nabízí

Jestliže tě obraz něčím přitahuje anebo naopak odpuzuje, znamená to, že skladba jeho barev a symbolů frekvenčně pracuje s tvým podvědomím v tématech, která jsou ve tvém současném životě hluboko upozaděná. A tímto způsobem si říkají o pozornost.

Verše a zvukozáznam najdete: https://www.baru-aru.cz/produkt/baru-aru-ap-obrazy-marnost-delohy-zima-duse-obraz-pro-michala/

Chceš-li, můžeme se mrknout na to, co to je – a taky si říct, co s tím.

Mojí filosofií je uzdravovat minulost pro smysluplnou budoucnost. Pracuji tedy s vhledem do příčin současné situace, obracím tě k minulosti. Prognózu, předpověď budoucího vývoje zásadně nedělám. Jsem geomantka. Žena.

https://andelskaposta.cz/produkt/marnost-delohy-zima-duse/