Baru-Aru

Dnešek patří vodě. Je světový den vody.

Energetický obraz Voda od BaRu-Aru pro všechny, kteří hledají porozumění a empatii, vnímají cykličnost života a touží se otevřít moudrosti a vědění.

Poselství obrazu

Proč obrazu Voda a jejím tématům věnovat pozornost?

Tento obraz mnohé otevírá a také mnohé uzavírá. Otevírá nám oči a uzavírá dveře jášství.

Vede nás ke sdílnostiempatiiemocímporozumění, mimosmyslovému vnímání a naslouchání hlasu vody.
Vede nás cestou poznání vody jako bytosti, vody jako domova, vody jako nositelky i tvořitelky Života, šiřitelky moudrosti a všeho vědění, primární vzdělanosti. Vede nás cestou poznání vlastností vody.

Voda je s námi pořád –  v jakékoli formě, podobě či skupenství. Je v nás, je okolo nás. I tehdy, kdy ji vůbec nevidíme, nevnímáme, necítíme – i tehdy žijeme vodou.

Více k obrazu můžeš zjistit v naší galerii:

https://andelskaposta.cz/produkt/voda/