Baru-Aru

Vybraly jsme pro vás článek z webu Andělské poštypůvodně publikován dne 11.1.2020 na www.andelskaposta.cz. Myslíme, že zejména v této době by mohly být následující řádky přínosné.

Životem nám 10.1.2020 prostoupil úplněk a spolu s ním další tématické konstelace v mém podání. Tentokrát na téma Nadváha, obezita, odulost. Jaké poznání nám přinesly?

Přestože vím, že v čase úplňku mnozí z vás drží půst, praktikujete očistu těla a tak dále, téma jsem k tomuto datu nevybrala záměrně. Prostě – sešlo se to tak.

A sešly se také tři krásné ženy. Ty, kterým kila sluší, jakkoli se zdráhají je nosit. Přišly se zájmem o informaci, co se za jejich kily skrývá, jaká je příčina jejich otylosti a co pro sebe mohou udělat, aby se z nadváhy stala váha v normě … anebo váha nošená s lehkostí, radostí a přijetím.

A když se v jejich případě bavíme o nadváze, bavíme se opravdu o reálných hodnotách nadváhy podle BMI. Jsme u žen přibližně 160 – 165 cm vysokých s hmotností mezi 80 – 90 kilogramy.

Do očí bijící je očima neviděno

Ráda bych se s Vámi jejich prostřednictvím podělila o to, co je skrze kila očím viditelné, ale neviděno. Tedy o emoční příčiny otylosti.

Víte už ode mě, že má zkušenost říká: co roste do objemu, to si říká o pozornost. Chce to být viděno. Co přesně to je, to je individuální. Pro inspiraci přináším tři příběhy.

Modelové ženy si v příbězích pojmenujeme trochu skrytě, abych nevybrebentila jejich osobní citlivá témata.

Máme tedy ženu A, ženu B a ženu C – v pořadí, v jakém jsme pomocí konstelací rozkrývaly příčinné pozadí jejich nadváhy.


Žena A:

Za příčinou její nadváhy se ukázala potřeba být viděna vlastní matkou, a to v době svého hormonálního dospívání (12 let) = v době přerodu z dívky v ženu. Dále pak potřeba být viděna vlastním mužem v době svého ženského rozpuku (40 let). Potřeba být viděna svým mužem se nakonec samozřejmě ukázala jako potřeba být viděna vlastním biologickým otcem.

Z emocí se nám tu projevil zadržovaný vztek. Zadržovaná výčitka otci, že ji opustil a zkazil tím jí i mámě život, když byla ještě úplně malá. Tedy – ještě na úplném pozadí toho všeho – nepřijetí volby otce matkou a povyšování se nad matku potřebou zachraňovat ji.

Z hlediska systemiky jsou toto další zcela samostatná pracovní témata – urovnat si vztah ke svým rodičům. Pokora, přijetí. Na to by nám nestačil časový rámec konstelací s tématem Nadváha, obezita, odulost. Ale to hlavní jsme viděly a pochopily … a skrze pochopení také vnitřně usmířily.

Viděly jsme emočně velmi zraněnou a hlavně vnitřně úplně zaseknutou dívenku, která by byla potřebovala daleko větší emoční účast svých rodičů v době svého dětství a dospívání. A protože se jí pozornosti v rozměru jejích citových potřeb nedostalo, zasekla se a znecitlivěla se. Emočně se odstřihla. Od všech, od všeho a hlavně od sebe. To je celkem častý model pro přežití.

A protože emoce jsou elementem vody (elementem ženským a mateřským), je to právě voda, která z jejího těla neodtéká a hromadí se ve svalovině i orgánech. Způsobuje její otylost, odulost, nateklost, nadváhu.

Žena A ve skutečnosti není nijak tučná. Je “jen” převodněná. Nosí ve svých kilech vodu. Neprojevené, zadržované emoce. Krom jiného i vztek. Vztek na rodiče, ponejvíce na otce, povýšení se nad matku.

Klíčem je zde cesta pokory, přijetí, nalezení svého místa v rodinné systemice, odpuštění.


Žena B

Vztek a vnitřní zloba se projevily jako příčiny nadváhy i u ženy B.

V reálném životě ženy B jde o vnitřně skutečně prožívaný a poslední dobou už jen horko těžko potlačovaný vztek, který se postupně dere na povrch.

A skutečně se i v prvních chvílích konstelace vztek obracel směrem ven – na všechny okolo – v prožitku iluze, že ti druzí ženě B s ničím nepomáhají a ona se cítí být na všechno sama. Teprve v druhé vlně se pak vztek projevoval směrem dovnitř. K vlastní neschopnosti to všechno sama zvládnout a věnovat manželovi, dětem a nedej bože ještě snad i sama sobě při tom všem zatížení nějakou další péči a pozornost.

Nositelem vzteku a zloby se u ženy B i přes všechny symptomatické projevy, kterými jsme se musely během konstelace prokousat (pálení v krku, bolesti břicha, tuhé nohy) nakonec ukázalo být srdce. Ženou B neviděné a neslyšené vlastní srdce, které všemi možnými způsoby bilo na poplach a říkalo si o pozornost. O emoční pozornost.

Srdce v konstelaci vyčítalo ženě B, že se zajímá o všechny okolo a hodiny a hodiny se vnitřně zabývá jejich osobními problémy, namísto toho, aby ty hodiny a hodiny citové pozornosti pro druhé věnovala sobě a svým blízkým. A v žádném případě nejde jen o nějaký skutečně prožitý čas věnovaný náslechu při povídání u stolu. Jde také o čas, kdy už bez účasti druhého žena B o jeho problémech sama přemýšlí, hledá pro něho řešení, zabývá se jím … emočně tak žije životy druhých a nemá už prostor emočně žít život vlastní.

Srdce (energetické centrum sebe/lásky a sebe/přijetí), nespokojené s tímto obrazem, pumpuje veškerou svou silou emoce vzteku dovnitř (vzteku na sebe samu) a souvisle tak zalívá tuto jinak láskyplnou ženu zlobou a hněvem. Hněv v ní bobtná a bobtná, vší silou potlačovaný, aby doma nebyla zlá na děti a na manžela … a tiše se ukládá do kil. Tím se víc a víc zlobí na sebe za to, jak vypadá.

Tato žena se skrze svou nadváhu učí nechat věci plynout, žít vlastní život, nezabývat se starostmi druhých, jíst jen z vlastního talíře, pustit ze svých rukou starost a odpovědnost za druhé, nechat je žít to jejich, vidět a milovat sebe samu jako bližního svého, žít přítomným okamžikem.


Žena C

Konstelace ženy C byla obzvláště výživná a šťavnatá. Za všech okolností dokonalá žena se skrze kila učila vidět a vnímat svou krásu a dokonalost i ve své nedokonalosti. Vidět se a přijmout se takovou, jaká je – i s vlastními vlasy, s vlastním obočím, s vlastním “faceliftem”, s vlastním tělem momentálně bez top křivek a proporcí.

Vším, co u sebe žena C potlačila – vším, co za sebe nahradila umělou krásou – nechala samu sebe klesnout v žebříčku vlastních hodnot až na úplné dno. Na zem, kde do sebe – neviděna – nechala zakopávat a kopat kolemjdoucí – ovšem spokojená, že právě toto místo, toto její úplné dno, je to nejjistější, co ve svém životě má. Spokojená, že zde našla svůj bod nula – pevnou zemi, na které může nehnutě ležet a užívat si své sebevědomí – tedy vědomí, že zde pro sebe našla to nejvíce bezpečné místo na zemi. Místo, odkud už se opravdu nemá kam dál propadnout.

Příčinou takto zoufalého ušlapání sebe samy jsou samozřejmě daleko hlubší věci, které v případě ženy C známe a se kterými pracujeme. Zde – v této konstelaci – jsme se soustředily “jen” na čistou příčinu nadváhy. A tou byla potřeba být viděna sama sebou. Vidět sebe. Čistou, neušpiněnou líčidly, barevnými melíry, tetovaným obočím, neschovanou pod maskou dokonalosti z módního časopisu. Potřeba zvednout sebe samu do reality vlastního života.

V konstelaci se nám skrze zoufalý obraz pošlapané sebehodnoty bonusově rozkryly také příčiny hypoglykemických stavů (potažmo tedy cukrovky) a léty získaná hluchota ženy C, která dnes už dokonce i nosí naslouchátko.

Cesta z toho všeho vede přes uspořádání a nalezení vlastních hodnot v samé podstatě života. A nastavení vlastních měřítek krásy a úspěchu.

Suma sumárum

  • Případ ženy A je o sebeúctě (2. čakra).
  • Případ ženy B je o sebelásce a sebepřijetí (4. čakra)
  • Případ ženy C je o sebehodnotě (3. čakra)

Tedy o základních pilířích života. Matka (2), Otec (3), Já (4) … a na pozadí toho všeho samozřejmě neviděn, neslyšen, nevnímán, nepřijímán … Rod (1).

Kéž jednou všichni pochopíme, že právě tudy vede cesta k sobě, k lásce, míru, harmonii, sounáležitosti a tedy i ke spokojenému žití … ať už s váhou nebo bez váhy 🙂

S láskou, úctou, vděčností, pokorou a radostí ze společných prožitků sepsala pro uvědomění a inspiraci 

BaRu-Aru *Amarelis