Baru-Aru

V koláži vidíš energetické obrazy, které jsou ještě teď do Vánoc ke koupi.

Kliknutím do koláže (dole) se dostaneš do prodejní galerie mého webíku, kde si můžeš svůj obraz vybrat. U každého obrazu zvlášť pak vyčteš úplně přesně, čím může jeho držitele – s mojí pomocí (při tématických konzultacích) – provést.

V ceně každého obrazu je zahrnutý určitý počet konzultací

– pro zdraví, zdravé vztahy či úspěch.

Počet konzultací, kterými spolu s obrazem své blízké podaruješ, vyčteš v popisu konkrétního obrazu.

A konzultace k vybranému obrazu – jenom pro tebe – to je přesně to, co ti nabízím darem. Ať taky víš, o čem to je.

U obrazu, který někomu věnuješ, máš v hodnotě nákupu do 5.000 Kč jednu konzultaci pro sebe, do 10.000 Kč jsou to dvě konzultace atd.

Samostatná konzultace by tě jinak vyšla na 1.494 Kč každá.

JAK MÉ ENERGETICKÉ OBRAZY FUNGUJÍ?

⚓ Otevírají brány tvého nevědomí, rozkmitávají fasciální řetězce tvého těla a nutí tě vyzdravit se ze všeho emočního marastu, který tvůj lymfatický systém skrze horkokrevnou buněčnou paměť zdárně zanáší a ucpává.

Když chceš.

⚓ Můžeš se s nimi vydat na cestu poznání, pochopení, přijetí, odpuštění, smíření, uzdravení……. Jak je ti libo.

⚓ Ráda tě s nimi při diagnostických konzultacích zatáhnu do všeho podstatného. Nejvíc pak do odmítané bolesti a temných stránek tvého já. V tom jsem jako ryba ve vodě a tebe tím ráda provedu. Bez bázně a hany. S andělskou lehkostí, v plné síle a vznešenosti geomantky, lékařky Země.

PROČ SE NALADIT NA VLNU MÝCH ENERGETICKÝCH OBRAZŮ?

🕊 Protože když máš ze své krvemÍzy “vymeteno” od emočního brajglu buněčné paměti, jsi zdravá, štíhlá, tvůrčí, přitažlivá, úspěšná – přítomná okamžiku, v plném proudu materiální i duchovní hojnosti. Jsi totiž sou-ladná s Matkou Zemí.

🕊 A přesně to je můj vyšší záměr i cíl. Léčit a rozpouštět skrze tebe emoční špunty fasciální sítě Matky Země. Abychom měli stále dost vody a s ní i vlastního zdraví. 🌍💗🌞⚓🦈

Chceš-li pomoct, zamakej na sobě. Aktuálně dostupné obrazy k tomu účelu vidíš v přiložené koláži.

JAK SI SVŮJ OBRAZ VYBRAT?

👍👍👍 Obraz, který tě nejvíc odpuzuje, má sílu vytáhnout tvé nejhlubší (dosud netušené) hnusy na povrch. Dopomoct ti k osvobození se z vlastních bažin. S největší radostí ti do nich ukážu cestu a napovím ti, jak své bažiny pochopit a projít, aby ses z nich jednou provždy dostala úspěšně ven.

👍👍 Obraz, který tě nejvíce přitahuje, má sílu tvé (jinak už zvědomělé) hnusy minulosti harmonizovat. Dává ti šanci vytáhnout na povrch tvé přednosti a uvidět svoji čistotu. Je to obraz pro podporu uzdravení všeho, na čem jsi doteď tak usilovně pracovala – a chybí ti už jen krůček k tomu dovést celé to úsilí do zdárného konce. I do toho všeho tě ráda zasvětím.

🌳🌳🌳 Detailní vyobrazení obrazů, popis jejich vlastností a témat – i počet konzultací, které máš ode mě v ceně zakoupeného obrazu, najdeš na mém webíku, zde:

https://www.baru-aru.cz/…/galerie…/originaly-ke-koupi/

Kéž tě některý z obrazů osloví ke koupi a spolupráci.

K VÁNOCŮM – SOBĚ I BLÍZKÝM PRO RADOST

💗💗💗 Obraz je možné dát také někomu darem. V takovém případě ti ráda poskytnu k zakoupenému obrazu (podle jeho ceny) 1, 2, 3, 4 až 5 konzultačních hodin navíc – a to jen a jen pro tebe – abys taky dostala šanci poznat sílu, se kterou si právě tebe ten dárkový obraz přitáhl.

💗 K obrazům poskytuji i jednotlivé konzultace – bez nutnosti zakoupit originál. Při objednání konzultace coby vánočního dárku pro tobě blízkou osobu dostaneš ode mě 1 konzultaci aj sobě pro radost. Ať taky sám/sama víš, o čem to je.

Těším se.
S láskou a úctou

BaRu-Aru
Geomantka z Beskyd