Baru-Aru

AUTIST-K-A: NITRO

Dalším obrazem pro tento týden je energetický obraz BaRu-Aru pro všechny, kdo mají zájem pochopit, s názvem AUTIST-K-A Témata, kterými obraz provází: autismus pravda láska všeobjímající láska žít, tvořit, učit, rozdávat i přijímat lásku voda povrch a nitro – nitro a povrch Autist-k-a Víš, často dáš mi podnět k pláči.My za pravdu jsme věční rváči. Za […]