Diagnostika PŘÍČINY Vaší NEMOCI a slabé prosperity

DIAGNOSTIKA příčiny Vaší nemoci, slabé prosperity a společensky patologických jevů (jako jsou problémové vztahy, opakované nebo životní krachy, deprese) TECHNIKOU AUTOMATICKÉ KRESBY. Informace z jiné perspektivy, návod ke smíru. To je pomoc, kterou Vám nabízím – a kterou si můžete objednat přidáním některé z vybraných položek níže do košíku.

Provedeme spolu nevšední exkurz do hlubin Vaší buněčné paměti, abychom pochopili a zodpověděli tradiční otázku: PROČ.

Jedná se o hloubkovou diagnostiku pro nováčky. Tedy pro ty, se kterými se po pracovní stránce neznám – a proto ji poskytuji pouze při osobním setkání. Podrobnosti o způsobu mé práce, osobní filosofii a vnímání příčin nemocí vyčtete níže.

Popis

Vaše nemoc (slabá prosperita) mýma očima a ušima:

Etapy vývoje a vzniku nemoci těla (tkáně, orgánu) ve svých přednáškách a textech fantasticky objasňuje pan doktor Hnízdil. Já zjednoduším jeho výklad už jen na pouhý závěr – že počátkem nemoci těla (orgánu) je tkáň stažená stresem. Tedy tkáň, kterou – z mého geomantího pohledu – neproudí voda.

Vlivem stažení (prožitého šoku, zablokované emoce nebo už zděděného napětí) se ucpou kapiláry, voda jimi nemůže téct a přestane vyživovat tkáň. Tkáň bez výživy neprosperuje a chřadne. Tečka. Když pole nemá vláhu, taky sotva vzejde pšenice.

Prostě – šok vytvoří špunt, který je počátkem konce. Před špuntem se voda hromadí a vzniká napětí z přetlaku, za špuntem se vody nedostává, tkáň tvrdne a vzniká napětí z nedostatku. A to se ve výsledku promítá do celého života. Jak do zdraví, tak do prosperity. Z mého širšího pohledu jak zdraví Vašeho, tak zemského. Protože je jedno jestli dřív slepice nebo vejce. Pořád jsme jeden organismus. Proto je i pro mě důležité pracovat pro Zemi skrze lidi.

 

Jak vám můžu prospět?

Tak jako prospívám Zemi. Pracuji totiž s každým tělem úplně stejně. Zemským jako lidským, zvířecím jako rostlinným. V případě těla zemského jsou mým zájmem spodní prameny a řečiště – mízní systém. Stejné je to i v případě těla lidského, kde se soustředím na vodu konkrétních tkání, jejich buněčné i mezibuněčné struktury, tu základní prapodstatu všeho.

Voda je – dle mého názoru i osobního poznání – osvěžením i paměťovým médiem všech. Je základem buněčné paměti a buněčná paměť základem epigenetiky (dědičnosti tkáňových informací).

Z této paměti umím číst. Informacemi jsou pro mě barvy a zvuky, které tkáň v napětí ne/vydává. Přenáším je pro Vás na papír technikou automatické kresby, ze které Vám přečtu a vysvětlím potřebné.

 

Jak pracuji:

Abyste se z nemoci či nedostatku uzdravili, je důležité, abyste pochopili, kde máte svůj špunt (anebo žábu na prameni).

To Vám umím nakreslit. Protože špunt svým vnitřním zrakem v konkrétním místě jasně vidím (nemáte barvy). U extrémních případů také slyším. Jak je to možné? Nevím. Prostě nějak mi funguje echolokace, stejně jako schopnost vnímat tepelné a zvukové vlnění v barvách. Svým způsobem jednoduchá fyzika, kterou využívají měřící přístroje s naprogramovanými postupy. Já na to mám svoje tělo a citlivější smysly.

Těm, kdo přichází ze své vnitřní pravdy a hlubokého pnutí oslovit o informace geomanta, ráda:

  • udělám diagnostiku příčiny jejich problému (a lokace jejich špuntu) skrze automatickou kresbu,
  • stanovím zaprvé, zadruhé, zatřetí – tedy přesné úkoly, co udělat pro posun ze situace směrem ke zdraví,
  • v případě potřeby dohlédnu na vývoj situace při plnění úkolů.

V ceně jedné konzultace.

Při diagnostice často pracuji i s karetními vhledy, se zvuky a předměty v prostoru, s krajinou, ve které se nacházíme, s konstelačními technikami, intuitivním dotekem. Buďte připraveni na všechno.

Pracuji absolutně spontánně. Mísím všechno, co jsem kdy vystudovala – a ze všeho volím vždycky to nejlepší vhodné – pro Vás, pro Zemi i pro sebe.

 

Mým motivem je:

Zdravý člověk = úrodná země = prosperující společnost.

  • Svět vnímám jako fraktálový obrazec, tělo jako mikrokosmos v makrokosmu, pohyb buněčných (atomárních) částic jako oběh planet sluneční soustavy.
  • Jsem přesvědčena o nekončené struktuře do plusu i do mínusu.
  • Je mi jasné, že co mně mravenec, to ve stejném měřítku někomu já.

… a proto si vážím každé životní formy jako sebe sama.

Snažím se žít tak, abych rozuměla, chápala, vnímala a ctila Život, udržovala ho v pohybu a pomáhala sobě stejně jako druhým.

Tělo považuji za dokonale synchronní mechanismus se samoléčebnými schopnostmi … pokud si ho neprzníme pokřivenou vírou a omezeným myšlením.

Jestli jste naladěni stejně, tak mě nejspíš nepotřebujete.
Jestli Vám vázne něco na těle či v tocích života, tak nejspíš jo. Přijďte.

 

Poznámka závěrem:

Služba v žádném případě nenahrazuje odbornou lékařskou konzultaci. Naopak. Je jejím doplněním – pohledem na věc z jiné perspektivy. Sama jsem laickou studentkou medicíny. Celostně na Vašich tématech ráda spolupracuji s Vašimi odbornými lékaři a konzultanty, zejména pokud pracujeme s depresemi a dlouhodobě těžko léčitelnými nemocemi těla.

V případě potřeby se k mé službě na něco doptat a ujasnit si mi neváhejte zatelefonovat.

 

 

Těším se na setkání

Baru-Aru, geomantka z Beskyd

 

 

Další informace

Obchodní podmínky

Protože jsme spolu takto online v režimu obchodu, prostudujte si, prosím, obchodní podmínky. Formalita, leč nezbytná. Koupí mé služby (mého produktu) s nimi souhlasíte. Pokud nesouhlasíte, nenakupujte – anebo mi o tom dejte včas vědět, ať se můžeme smluvit na jejich vhodném znění. Najdete je zde: https://www.baru-aru.cz/obchodni-podminky/. Přeji Vám šťastný nákup a těším se na spolupráci.