Baru-Aru

Dnes vrcholí energie tohoto fantastického obrazu, který nese hluboké poselství těm, kdo se chtějí dívat a vidět.

Dračí oko vidí vše a nic. Hluboké i mělké, magické i přirozené, laskavé i přísné. Vědomé. Obsahuje vše a obsahuje nic. Je plné i prázdné. Je plné vody, ale slzy vláhy roní jenom tam, kde je třeba. Jeho slzy se mění v perly. Když pláčetruhlice prázdných se plní. Proto je drak často loven a spoutáván. Se vstupem jeho luny do oběhu nastala nová fáze věků, kdy dračí oko bude opět ctěno a velebeno. Nikoli však pro slzy, nýbrž pro moudrost a vědomou sílu. Megoňky ožijí.

Témata, kterými obraz provází:

  • oči, zrak, vidění
  • třetí oko, vidění souvislostí
  • mlha, opona – prohlédnutí
  • dračí symbolika, dračí síla
  • bohatství – vnitřní i vnější
  • nespoutanost, divokost, opravdovost, upřímnost

Originál obrazu je v soukromém vlastnictví, ale nabízím ti samostatné konzultace s diagnostickou kresbou k některému ze tvých témat.

https://andelskaposta.cz/produkt/draci-oko/

Proč obrazu Dračí oko a jeho tématu věnovat pozornost:

Jestliže tě obraz něčím přitahuje anebo naopak odpuzuje, znamená to, že skladba jeho barev a symbolů frekvenčně pracuje s tvým podvědomím v tématech, která jsou ve tvém současném životě hluboko upozaděná. A tímto způsobem si říkají o pozornost.

Chceš-li, můžeme se mrknout na to, co to je – a taky si říct, co s tím. Může v tom být blok, může v tom být potenciál pro tvůj další růst. Ať tak či tak – je dobře to znát. Je dobře to vidět.

S láskou a úctou

BaRu-Aru, geomantka z Beskyd