Baru-Aru

Malovala BaRu-Aru *Amarelis.
Poselství načetla a ve verších přináší Tmas Moc hezky doplnil táta.

--- SÍTNICE OKA ŽILKAMI PROTKANÉ ---

(1)

Kolik očí na nás hledí? Na tom pranic nezáleží.
Důležité, jak už víme, je to, jak my sami na sebe hledíme.

Boží oko, ač divné je to, v každém z nás je zaseto. Laskavě se na nás dívá, každý v sobě skvost ukrývá.

Na oku však boule máme, krásu svoji nevnímáme. Sítnice žilkami osudů protkané, milého slova pro sebe nemáme.

A někteří, mají oko úplně a zcela ještěří.

Ale to nic, to my dáme,
oči stejně jako svá srdce otvíráme.
A až nám zorničku slunce osvítí,
najdeme poklad v sobě, ne v síti.

(Tmas)

(2)

Kolik očí do nás běží – na tom pranic nezáleží.

Boží oko – divné je to, zaseto či nezaseto?
Laskavě se na nás dívá, každé v sobě něco skrývá.

Tu je na něm třeba boule, tu zas něco jako koule. Vyzařuje krásu světa – nevnímáš ji, s tebou veta.

A sítnice?
Častokrát žilkami protkané
neb milého slova ne a ne.

Bývá i oko ještěří … tam padneš jako když do peří.

Otvíraje svoje oči,
srdíčko hned poposkočí,
zornička pak přes pavouka
nezahlédne zlého brouka,
ale taky Slunce zář,
Života si proto važ.

(Ríša)

A co v obrazu vidíš ty?

Originál obrazu je k vidění v prostorách hotelu U Zeleného stromu v Janově nad Hřenskem.

Obraz je autorsky chráněn. Jakékoliv jeho další šíření a použití mimo tento webík a mnou spravované účty na sociálních sítích – jen s mým písemným souhlasem, prosím. O souhlas se nebudu škrtit, když si řekneš – proto děkuji, že ctíš a respektuješ tuto moji vůli i zákonné právo :-*